بررسی مسائل آب در مناطق خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد


بررسی مسائل آب در مناطق خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد

جلساتی با موضوع آب در چهار منطقه خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان و یزد به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.


به گزارش ایلنا، در این جلسات جداگانه که با حضور محمد مخبر و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و فرمانداران چهار حوزه انتخابیه و مسئولان ذیربط برگزار شد، نحوه اجرای آن و نحوه هزینه کرد، اعتبارات و کوتاه مدت -توزیع مدت پروژه های کاهش آب در این استان ها مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.


در این جلسه تکمیل پروژه های تامین آب شرب و احداث ۱۶۵ هزار مترمکعب مخزن برای پایداری تامین آب شرب منطقه یزد مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین به منظور افزایش ظرفیت پروژه انتقال آب های فرسوده خلیج فارس به فلات مرکزی، مقرر شد فاز دوم این پروژه طی ماه های آینده با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرایی شود.

در این جلسه گزارشی از تامین آب کشاورزی استان اصفهان در سال زراعی و افزایش ظرفیت تامین و انتقال آب شرب این استان برای تامین آب شرب سالم و پایدار مراکز جمعیتی شهری و روستایی ارائه شد.

همچنین بر حل مشکلات و فشار آب منطقه چهارمحال و بختیاری تاکید و تصمیم بر آبرسانی به ۱۴۴ مرکز جمعیتی روستایی بالای یکصد هزار نفر در این استان و همچنین پایش همه جانبه گرفته شد. طرح تامین آب شهری و مراکز روستایی و اجرای طرح تامین و جابجایی منابع آبی برای رفع فشار آب در مراکز شهرهای این قاره باید در اسرع وقت تکمیل و تکمیل شود.

همچنین در این جلسه با توجه به اتمام پروژه آبرسانی میان مدت غدیر با هدف افزایش ظرفیت تامین و ارتقای کیفیت آب در شهرها و استان های استان خوزستان، تکمیل پروژه های آبرسانی به مراکز روستایی با هدف تامین آب شرب، بهداشت و درمان و دام به هزاران روستا و شبکه مجموعه انتقال و تصفیه فاضلاب شهر اهواز با اولویت نقاط اضطراری بحث و تصمیم گیری شد.

همچنین تاکید شد با توجه به فصل گرما و نیاز به تکمیل پروژه های آبرسانی در منطقه خوزستان، منابع مالی این پروژه ها در اسرع وقت تامین شود.


انتهای پیام/