برگزاری همایش هیئت های عالی رتبه ایران و ترکمنستان


برگزاری همایش هیئت های عالی رتبه ایران و ترکمنستان

رؤسای جمهور دو کشور ریاست نشست گروه نماینده عالی ایران و ترکمنستان را بر عهده داشتند.


به گزارش ایلنا، جمعی از وزرا و معاونان رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور ترکمنستان در دیدار با روسای جمهور دو کشور در کرسی، راه های افزایش همکاری های دوجانبه را بررسی کردند. و تعامل در بخش های سیاسی، اقتصادی، انرژی و حمل و نقل.


پیش از این دیدار، روسای جمهور دو کشور به صورت خصوصی نیز دیدار کردندانتهای پیام/