برگزاری پنجمین در اطراف مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان پیش اجتناب کرده اند عید سعید فطر/ سازمانی ریاض برای افزایش سهمیه زائران ایرانی.


برگزاری پنجمین دور مذاکرات ایران و عربستان پیش از عید سعید فطر/ تعهد ریاض برای افزایش سهمیه زائران ایرانی.

روزنامه کویتی الجریده اجتناب کرده اند ازسرگیری تصمیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق ها برای خیلی پنجم مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت کدام ممکن است این مذاکرات احتمالا در گذشته اجتناب کرده اند عید فطر انجام احتمالاً وجود خواهد داشت.


به گزارش ایلنا، روزنامه کویتی الجریده به نقل اجتناب کرده اند عالی تأمین آگاه در وزارت امور خارجه ایران ادعا کرد کدام ممکن است تصمیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق ها برای پنجمین در اطراف مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در بغداد، پایتخت عراق اجتناب کرده اند بالا گرفته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران نیز ابتکار حرکت است. اجتناب کرده اند کشورهای عربی خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به یمن استقبال تبدیل می شود.


این تأمین آگاه ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است پنجمین در اطراف مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان پیش اجتناب کرده اند عید سعید فطر برگزار شود.


به مشاوره این تأمین آگاه، امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تماسی همراه خود عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات تایید کرد کدام ممکن است تهران اجتناب کرده اند ابتکار کشورهای عربی خلیج فارس برای اجرای شومینه بس در یمن استقبال می تدریجی.


وی علاوه بر این اظهار داشت: حدس و گمان به ایرج مسجدی فرستاده ایران در عراق برای پنجمین در اطراف مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به همان اندازه بالا ماه مبارک رمضان همراه خود فرستاده عربستان در عراق تصمیم بگیرد.


به مشاوره این تأمین آگاه، ریاض به تهران ادعا کرده است کدام ممکن است در سال جاری سهمیه زائران ایرانی را افزایش خواهد داد کدام ممکن است تهران آن را اقدامی سازنده از آن آگاه است.


مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان اجتناب کرده اند تعدادی از ماه پیش تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرف ۴ در اطراف برای رفع اختلافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری روابط دیپلماتیک برگزار کردند.


فینال در اطراف مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) برگزار شد.


چون آن است بلومبرگ نیوز اکتبر قبلی گزارش داد، ایران اجتناب کرده اند عربستان سعودی خواست به همان اندازه کنسولگری ۲ ملت را بازگشایی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط دیپلماتیک بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض را اجتناب کرده اند بالا بگیرد.


پیش اجتناب کرده اند این، العربی الجدید دانستن درباره امتحان شده های میانجی گری عراق برای اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی صحبت کرده بود.


بر این مقدمه، یکی اجتناب کرده اند افسران ارشد وزارت خارجه عراق به العربیه الجدید اظهار داشت کدام ممکن است سه شخصیت در مقامات عراق برای ایجاد گذشته تاریخی در اطراف جدید مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان تصمیم گیری شدند.


انتهای پیام/