برگزاری یک دفتر وزارت اضطراری در خارج از فدراسیون اروپا با بلینکن راه اندازی کرد


برگزاری یک دفتر وزارت اضطراری در خارج از فدراسیون اروپا با بلینکن راه اندازی کرد

مسئول سیاست خارجی فدرال اروپا، به عنوان برگزاری، به عنوان یکی از اعضای فدراسیون، یک دفتر وزارت امور خارجه در خارج از کشور راه اندازی کردم که وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا خبر داد در آنجا حضور دارد.


به گزارش ایلنا، «جوزپ بورل» یکی از مقامات مسئول سیاست خارجی فدرال، اروپا و برگزاری است که من به عنوان یکی از اعضای جمهوری فدرال ایران با «آنتونی بلینکن» و وزیر خارج از آن دفتر وزارت اضطراری راه اندازی کردم. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا خبر داد.


تصمیم جمعه آینده برگزار چاود را از کجا شروع کردید؟
انتهای پیام/