بمباران شرق اوکراین توسط روسیه تخریب شد / فرودگاه نیبرو مطار


بمباران شرق اوکراین توسط روسیه تخریب شد / فرودگاه نیبرو مطار

روسیه اجتناب کرده اند بارش باران از حداکثر در شرق اوکراین خبر داد.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، داستان ها حاکی اجتناب کرده اند بارش از حداکثر باران در مناطق شرقی اوکراین اجتناب کرده اند روسیه است.


والنتین روزنیچنکو، فرماندار نبرو در شرق اوکراین ذکر شد کدام ممکن است روسیه همراه خود بمباران مجدد فرودگاه این شهر را به طور مناسب تخریب کرده است. روسیه نیز در روزهای اولین حمله به اوکراین فرودگاه را بمباران کرد.


به گزارش یورونیوز، رزینچنکو در تلگرام نوشت: حمله مجدد به فرودگاه نیپرو. چیزی باقی نمانده است. فرودگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی توانایی فراگیر ویران شد. موشک ها ادامه دارد بیش از حد ما پرواز می کنند. ما در جاری شمارش قربانیان هستیم».انتهای پیام/