بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام جهانی تأثیر می گذارد قطر را افزایش می‌دهد


گاز و جام جهانی نفوذ قطر را افزایش می‌دهد

فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی کدام ممکن است بیشتر و بیشتر حیاتی می‌شود، قابل دستیابی است اشتراکات به سختی داشته باشند، با این حال مخلوط کردن آنها باعث می‌شود قطر تأثیر قابل توجهی در صحنه جهانی داشته باشد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند بلومبرگ، فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی کدام ممکن است بیشتر و بیشتر حیاتی می‌شود، قابل دستیابی است اشتراکات به سختی داشته باشند، با این حال مخلوط کردن آنها باعث می‌شود قطر تأثیر قابل توجهی در صحنه جهانی داشته باشد.


 در حالی کدام ممکن است جام جهانی ظرفیت قطر برای به بازو انتقال جایگاه در سراسر جهان را نماد می‌دهد، جایگاه این ملت شناخته شده به عنوان تامین کننده بنزین می خواست، نوید تغییر این شبه جزیره کودک نوپا به حداقل یک بازیگر ضروری است کدام ممکن است همه وقت آرزوی آن را داشته است.


افزایش قیمت نفت {به دلیل} نبرد در اوکراین، مکان کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس شبیه عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت را آسانسور کرده است. با این حال اعتبارات پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژئوپلیتیکی حاضر شده به قطر، پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین، آن را به اولین دریافت کرد تغییر می‌تدریجی.


چندین مقام ارشد اتحادیه اروپا در هفته‌های فعلی به دوحه گذشت‌اند، همگی همراه خود خوب پیام روشن؛ ما در اسرع وقت به بنزین ممکن است خواستن داریم، از آلمان اجتناب کرده اند نمایندگی‌ها درخواست شده است {است تا} مذاکرات درمورد به در دسترس بودن را تحریک کردن کنند. این فوریت در هفته قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند برداشتن صادرات روسیه به لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلغارستان حادتر شد.


بر ایده محاسبات بلومبرگ، پیش بینی می‌رود صادرات قدرت قطر در سال جاری برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. این به دوحه اجازه می‌دهد به همان اندازه ثروت بیشتری را در بازارهای سهام جهانی خرج تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها پوشش خارجی شخصی را عمدتاً اجتناب کرده اند طریق صندوق دارایی ۴۵۰ میلیارد دلاری شخصی دنبال تدریجی.


در همین جاری، مقامات قطر پیش بینی دارد اجتناب کرده اند برگزاری جام جهانی ۲۰ میلیارد دلار درآمد مالی به بازو آورد. این باعث می‌شود قطر را غنی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آن را افزایش دهد.


اروپا برای اجرای چالش ۳۰ میلیارد دلاری قطر برای افزایش ۶۰ درصدی صادرات شخصی به همان اندازه سال ۲۰۲۷، اجتناب کرده اند طریق LNG شتاب دارد.


در گذشته اجتناب کرده اند آغاز نبرد اوکراین، برخی اجتناب کرده اند تحلیلگران تردید داشتند کدام ممکن است ورزش کافی برای توجیه ساختار رشد صادرات بنزین قطر وجود داشته باشد. کارن یانگ، محقق ارشد موسسه خاورمیانه در واشنگتن می‌گوید: «این می تواند یک جایگزین a فوق العاده است. قطر یکی اجتناب کرده اند صادرکنندگان بنزین {خواهد بود}، بازاری کدام ممکن است احتمالاً در سال‌های بلند مدت فوق العاده محکم {خواهد بود}».


انتهای پیام/