بهادری جهرمی: جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند “مردمان” آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای “مردمان” خواهد ماند.


بهادری جهرمی: جمهوری اسلامی از ابتدا شروع شد

سخنگوی مقامات ۱۳ فروردین را به جمهوری اسلامی تبریک ذکر شد.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت: جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند «مردمان» آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای «مردمان» خواهد ماند.انتهای پیام/