بیروت در بحبوحه فاجعه مسکن / تایید میقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن سعد حریری اجتناب کرده اند پوشش / بازو برتر انصارالله بر ریاض / یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرای محاصره


بیروت در بحبوحه بحران زندگی / تایید میقاتی و حذف سعد حریری از سیاست / دست برتر انصارالله بر ریاض / یمن و ماجرای محاصره

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده پیشین ایران در لبنان اظهار داشت: بیروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعا سال قبلی اجتناب کرده اند فرم پوشش سعودی مبارزه کردن بردند با این حال اصرار انصارالله نماد داد کدام ممکن است سعودی ها همچنان در یمن همراه خود اشکال میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مواجه هستند.


احمد دستملاشیان فرستاده سابق ایران در لبنان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا به تشریح بسیار قدرتمند وقایع لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن در سال ۱۴۰۰ می گوید: در اتصال همراه خود لبنان باید بگویم کدام ممکن است این ملت سال سختی را پایین بالا گذاشت، بعد اجتناب کرده اند نبرد های نیابتی. کشتی همراه خود مثلث عبری، عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربی متوقف شد، در سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید این وضعیت گستاخانه به مشکل کشیده شد، دیدیم کدام ممکن است لبنان به یکباره همراه خود مشکلات مختلف خانه مواجه شد. کدام ممکن است افزایش قیمت دلار بود با این حال منشأ این تحولات مجموعه ای اجتناب کرده اند اقدامات علیه بیروت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی ۱۲ ماه قبلی {به دلیل} مشکلات موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان شاهد افزایش قیمت گاز بوده ایم. نظام مالی کدام ممکن است در نتیجه ناآرامی در موجود در ملت شده است، با این حال این تنها تحریک کردن کار بود.


وی شکسته نشده داد: فاجعه گاز در لبنان از برخی از معانی موتور سیکلت تصویر {در این} ملت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین مقدمه تکانشی دیدیم کدام ممکن است این موضوع به سایر اقشار گروه لبنان نیز کشیده شد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند آن به طور قابل توجهی توسط آمریکا اساس گذاری شد. همراه خود فرستاده شخصی در بیروت». را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پایان رسید. واقعیت معین اینجا است کدام ممکن است در یک واحد سال قبلی ۹ تنها همراه خود فاجعه مالی در لبنان مواجه بوده ایم، اما علاوه بر این عملاً شاهد بوده ایم کدام ممکن است بن بست سیاسی {در این} ملت به وجود آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فاجعه به همان اندازه به همین الان رفع نشده است. اجتناب کرده اند شکلی به تعیین کنید تولید دیگری تنظیم کرده است. اینکه سعد حریری شناخته شده به عنوان نخست وزیر کوتاه مدت در موقعیت به تصدی پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل مقامات نیست، تنها بخشی اجتناب کرده اند مشکلات بیروت است، با این حال اشکال اساسی اینجا است کدام ممکن است حتی شخص بعدی کدام ممکن است به امکانات می رسد نیز {نمی تواند} کار زیادی انجام دهد.


مناسب است کدام ممکن است نجیب میقاتی وارد پروسه تشکیل مقامات در لبنان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی همراه خود وی در نتیجه تشکیل مقامات لبنان شد، با این حال خاطرنشان کرد کدام ممکن است آمریکایی ها اکثر افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این الگو پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی لبنان را به صورت علنی مطرح کرده بودند. در بالای لیست تحریم ها، «آنها دیدند کدام ممکن است این ملت باید در اسرع وقت مقامات تشکیل دهد. به هر طریقی دیدیم کدام ممکن است میکاتی جستجو در راهی {برای قرار دادن} شرایط در مسیر درست مناسب است با این حال موانعی کدام ممکن است بر بالا راه او قرار گرفت باعث شد او اجتناب کرده اند مسیر بی نظیر شخصی منحرف شود. موضوع فاجعه آب در لبنان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات این ملت در سال قبلی بود کدام ممکن است نماد داد نزدیک به ۵ میلیون نفر کشف نشده خطر ضعیف آب آشامیدنی قرار خواهند گرفت، در حالی کدام ممکن است غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا اجتناب کرده اند مردمان لبنان حمایت نکردند. حتی شاهد تحریک کردن تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سناریوهای مختلف برای بی وفاداری کردن ایمنی این ملت بودیم.


وی افزود: اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعات مطرح شده اختلاف بر بالا اظهارات جرج القراضی وزیر دانش لبنان بود کدام ممکن است باعث فشار در روابط عربستان همراه خود لبنان شد. او اجتناب کرده اند پوشش های عربستان در یمن انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به همان اندازه آنجا پیش سر خورد کدام ممکن است او را مجبور به کناره گیری کرد. در بازتاب کشورهای محیط خلیج فارس به صورت شخص خاص علیه لبنان توطئه می کردند، با این حال اکنون کدام ممکن است نتوانستند این کار را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت هایشان کم شده، لبنان را به صورت جمعی اجتناب کرده اند تذکر سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی هدف قرار دادند. اینکه می بینیم کویت به تصویر اجتناب کرده اند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وارد میدان تبدیل می شود، از برخی از معانی نماد می دهد کدام ممکن است اعراب جهان می خواهند به لبنان بفهمانند کدام ممکن است همچنان علیه لبنان متحد هستند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری شاهد افتادگی ورزش های سیاسی سعد حریری در سال های فعلی بوده ایم کدام ممکن است همگی مصداق بارز تأثیر می گذارد بیش اجتناب کرده اند حد کشورهای عربی خلیج فارس علیه بیروت است. همه اینها در روزی در حال وقوع است کدام ممکن است لبنان شخصی را برای برگزاری انتخابات سراسری خیلی زود کنار هم قرار دادن می تنبل.


به {چه کسی}


دستماچیان همراه خود ردیابی به بزرگ ترین تحولاتی کدام ممکن است یمن در سال قبلی شاهد آن بود، افزود: شرایط یمن همراه خود سال های قبلی فوق العاده منحصر به فرد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمایز در مرحله میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی محسوس بود. {در این} ملت شاهد ابتکارات مختلفی بوده ایم. حامیان یمن به عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع آن {در این} ملت حمله کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین مقر سعودی مورد حمله قرار گرفتند کدام ممکن است ریاض را شوکه کرد. شناخته شده به عنوان مثال، ما صدها شاهد هدف توصیه فرودگاه ابها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه نیروی دریایی ملک خالد پادشاه عربستان سعودی در احاطه ریاض بوده ایم. این امر در نتیجه اجتناب کرده اند بازو دادن مدیریت فاجعه توسط سعودی‌ها شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این، ریاض همراه خود انجام کمی عملیات‌های ظریف سعی در کسب شهرت کرد. عملیات انصارالله تنها محدود به حمله ها اثیری نبود، اما علاوه بر این همراه خود حمله ها زمینی نیز به پایان رسید کدام ممکن است مهمترین آن آزادسازی شهر مأرب بود.


وی در نهایت خاطرنشان کرد: مشاور گروه ملل در موضوع یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی افسران آمریکایی سال قبلی همراه خود افسران یمنی در امان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاهای تولید دیگری دیدار کردند کدام ممکن است سعودی ها وارد این پرونده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از آمریکایی ها، سعودی ها نیز صدها گفتن کرده اند کدام ممکن است انصارالله باید در مأرب پیشرفت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند واشنگتن جستجو در سناریوهای مختلف برای جلوگیری اجتناب کرده اند این پیشرفت باشد، از این استان تأمین عظیم قدرت است، با این حال به هر طریقی انصارالله توانست این مثال را مدیریت تنبل. با اشاره به یمن قابل تحلیل است کدام ممکن است عربستان سعودی قبلاً هدف حمله ها جدید انصارالله قرار گرفته است کدام ممکن است از برخی از معانی نماد می دهد کدام ممکن است الگو رویارویی همراه خود ریاض مشابه قبلی شکسته نشده دارد. صدها هدف توصیه مکان های عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی نفت آرامکو توسط خداوند در ایام نوروز نماد می دهد کدام ممکن است یمنی ها جستجو در دور شدن محاصره شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هر طریقی می خواهند عربستان را برای نوک دادن به نبرد خرس فشار قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعودی ها میزبان مذاکرات ریاض در حضور یمن هستند. نمایندگان گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا اجتناب کرده اند یمن، با این حال انصارالله غایب هستند.


انتهای پیام/