بیش اجتناب کرده اند ۱۲ هزار تن کالای اساسی در کاسپین meting out شده است


بیش از 12 هزار تن کالای اساسی در کاسپین توزیع شده است

سرپرست بهبود بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع کشاورزی گروه جهاد کشاورزی قزوین اجتناب کرده اند meting out 12 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۳ تن کالای اساسی برای نوروز امسال دسترس در بازار استانداری خبر داد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی گروه جهاد کشاورزی استان قزوین، سید ابوطالب مهدویان همراه خود ادعا این خبر افزود: این موارد برای ادغام کردن مرغ خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید منجمد، تخم مرغ، برنج، شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن {بوده است}.


سرپرست بهبود بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع کشاورزی گروه جهاد کشاورزی قزوین شکسته نشده داد: منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۷ تن برابر ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ کیلوگرم مرغ خوب و دنج دسترس در بازار استانداری قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ تن برای استانداری های البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران بر ایده مصوبات استانداری قزوین در دسترس بودن تبدیل می شود. ستاد ساماندهی بازار


به آموزش داده شده است مهدویان، برای این ایام ۲۵ تن مرغ منجمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷ تن گوشت صورتی (اواخر اسفند ۱۴۰۰) دسترس در بازار استان فعلی بود.


در شکسته نشده این پاسخگو برای به اجناس ساختار نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضیافت تکمیلی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تن برنج هندی، پاکستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایلندی همراه خود شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های خانگی دسترس در بازار استان قزوین meting out شد.


وی در خصوص meting out تخم مرغ ترتیب بازار دسترس در بازار استان قزوین نیز اظهار داشت: بلعیدن کننده نیز همراه خود هدف تحمیل تعادل در قیمت ها به ۳۰۷ تن تخم مرغ همراه خود قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان رسید.


سرپرست بهبود خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع کشاورزی گروه جهاد کشاورزی قزوین اظهار داشت: تخصیص ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ تن روغن خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخ کردنی {در این} ایام اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات {انجام شده} برای تامین کالاهای اساسی به افراد بازار بود.


انتهای پیام/