تجارت خارجی این کشور از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشت


تجارت خارجی این کشور از مرز 50 میلیارد دلار گذشت

گمرک ایران تاکید کرد: تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست امسال با ۱۳.۲ درصد افزایش ارزشی به ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید.


به گزارش ایلنا، وزن تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال ۶۸ میلیون و ۱۰۳ هزار تن بوده است، اما در شش ماهه نخست امسال ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تن خارج شده است. دلار تعداد صادرات از نظر وزنی ۱۲.۵ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱۳.۳۲ درصد افزایش داشته است.


در این مدت ۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد که از نظر وزنی ۱۴.۷۲ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱۳.۱۵ درصد افزایش داشت.

پروپان مایع، متانول، بوتان مایع، گاز طبیعی مایع و گرید فیلم پلی اتیلن پنج قلم کالای صادراتی اول در این مدت بوده که به ترتیب ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون دلار، یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار، یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار بوده است. ۹۷۷ میلیون دلار و ۹۷۶ میلیون دلار ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است.

حدود ۲۶.۵ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران در این مدت به ۵ قلم فوق منتسب بوده است.

چین با ۷ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار، عراق با ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار، امارات با ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار و هند با ۹۰۴ میلیون دلار از جمله کشورهای مقصد اصلی کالاهای صادراتی ایران بودند.

بر اساس این گزارش، ۵ قلم کالای وارداتی به کشور در نیمه نخست امسال شامل برنج یک میلیارد و ۲۱۸ میلیون دلار، گندم معمولی به ارزش یک میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار، ذرت ذخیره ای یک میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار است. دلار، سویا به ارزش ۹۲۵ میلیون دلار و تلفن همراه ۸۶۷ میلیون دلار بود. پنج دسته اول کالاهای وارداتی ۲۰.۶۳ درصد از ارزش کل واردات در این مدت را به خود اختصاص داده اند.

این گزارش به تشریح پنج کشور نخست وارداتی در شش ماهه امسال پرداخته است: در این مدت امارات متحده عربی با هفت میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار، چین با شش میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار. میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار و فدراسیون روسیه با ۸۷۶ میلیون دلار پنج کشور اول واردات از کشور بودند.


انتهای پیام/