تجربیات مبنی بر ناامنی در مرزهای شرقی ایران اشتباه است


گزارش ها مبنی بر ناامنی در مرزهای شرقی ایران نادرست است

معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت، عملیات امنیتی در مرزهای شرقی ایران را سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: علیرغم توطئه های برخی دشمنان برای ناامن کردن مرزها، تغییری در وضعیت امنیتی در مناطق شرقی تحمیل نشده است.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} وزارت ملت، سید مجید میر احمدی در پاسخ به بازنشر مصاحبه معاون وقت دادستان استان کرمان در دنیای آنلاین ما مبنی بر اختراع نیمه کاره این موضوع را مطرح کرد. -سلاح های با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد تانک شلیک های هواپیما
وی خاطرنشان کرد: این مصاحبه درمورد به دادستان کارمان در سال ۹۷ {بوده است}.
معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت شکسته نشده داد: اسلحه های اختراع شده نیز درمورد به باند قاچاقچیان داروها مخدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشرار {بوده است}.
المرهمدی علاوه بر این تخلیه این مصاحبه همراه خود فیلمی دروغین اجتناب کرده اند ورودی مهاجران افغانستانی به مرزهای ایران را عملیات روانی برای دشمنان انقلاب عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در موجود در ایران.
در واقع اینکه بسیاری اجتناب کرده اند اتباع افغانستانی قصد ورود بوتلگ به مرزهای ایران را دارند موضوع جدیدی نیست.
معاون وزیر ملت تصریح کرد: عدم تنظیم وضعیت حاکی اجتناب کرده اند بدتر کردن ناامنی در مرزها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس در امروز همراه خود امتحان شده نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبانی الگو بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست مرزها در جاری پیشرفت است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های دولتی.» الگو تغییر برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مختصر ترین زمان بالقوه به سطح ضمانت می رسد.


انتهای پیام/