تحریک کردن کسب گندم در خوزستان همراه خود کنار هم قرار دادن سازی ۱۰۶ وسط اجتناب کرده اند ۲۰ فروردین


    آغاز خرید گندم در خوزستان با آماده سازی 106 مرکز از 20 فروردین

سرپرست کل غله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی استان خوزستان ذکر شد: کسب تضمینی گندم اجتناب کرده اند حدود ۲۰ فروردین ماه در استان خوزستان تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۲ وسط کنار هم قرار دادن کسب گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا اجتناب کرده اند کشاورزان خوزستانی هستند.


به گزارش ایلنا، نمایندگی بازرگانی دولتی ایران، امید جهان نژادیان ذکر شد: تمام تمهیدات اجباری برای گرفتن گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلزا اجتناب کرده اند کشاورزان استان اندیشیده شده است.


جهانگدیان افزود: ۱۵۲ وسط برای ادغام کردن ۱۰۶ وسط کالا گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶ وسط کالا کلزا کنار هم قرار دادن کسب محصولات کشاورزان استان هستند.


وی یکپارچه داد: امسال پول کسب گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلغم در کمترین زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فوری ترین زمان قابل انجام در نظر گرفتن کشاورزان واریز تبدیل می شود.


جهانگادیان اجتناب کرده اند دهقانان خوزستانی خواست محصولات شخصی را اجتناب کرده اند طریق اشخاصی کدام ممکن است در رژیم جهاد کشاورزی گزارش شناسایی کرده اند به امکانات کسب منتقل کنند. کشاورزان نیز باید تمامی مدارک می خواست را به امکانات کسب عرضه دهند به همان اندازه در صنوبر کسب محصول وقفه ای تحمیل نشود.


مدیرکل غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بازرگانی استان خوزستان همراه خود ردیابی به اینکه قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات محصولات گندم خارج اجتناب کرده اند جامعه استان است، ذکر شد: در صورت تخلف همراه خود متخلفان برابر قوانین برخورد تبدیل می شود. .


انتهای پیام/