تشریح همکاری بنیاد شهید و عامور ثارگران در مؤسسه شهدای عراق


تشریح همکاری بنیاد شهید و عامور ثارگران در مؤسسه شهدای عراق

دستیار ویه و شهردار امور دانشگاه هدف در بیاض شهید و امور ایثارگران با آناتومی مبحث همکاری در بیاض شهید و مسائل ایثارگران در بنیاد شهدای عراق گفت: سفر کاردان محترم، مخاطبان ارشد و رئیس انجمن اسلامی جمهوری اسلامی شهید شرعیه چهار.


به گزارش ایلنا با انتقال آن به عنوان نوع دوستی، قامیار فرهنگی با اشاره به درک نام همکاری مشترک میان بنیاد شهید و امور اتارگران با بنیاد شهدای عراق گفت: درک هدف از انتقال تجربیات، گسترش آن کجاست. از خدمات، منابع اقتصادی و اقتصاد، هزینه‌های مرتب شده و درایات آنها و نز تسهیل کننده زیارت خانواده، بیشتر شهدا و ایثارگران با رسائده آست و دانشگاه انشاءالله ایتارگیری از مزایای آن بهره خواهان برد است.

تشریح اثربخشی آن و هدف بنیاد شهید عراقی داد: موسسه دکتر سال ۱۳۸۴ بنیاد شادا کجاست اما اگز به کاران به سال ۲۰۰۷ بار میگرداد. شهدای خانوده و قربانیان با شهادت استادش با وساطت رحیم بعثی، شهدای خانوده و مجروحان حشدالشعبی و شهدا و دو مجروح، عملیات جنجی و تروریستی و آخرین سلحی تحت پوشش که موسسه قرار درند است.

Destyar Weeheh and Qaim Maqam Dar Amor University Hadaf Benyad Shaheed and Amor Ethargran Avzod: 350 Hazar Khanwada under the Poshish Where is Hestend Kaaz Where Census Approx. محدوده ۱۰ هزار شهید حشد الشعبی و بقیه شهدا و مجروحین در عملیات توریستی در دو منطقه نامنظم نبرد نهایی و دوئل با داعش هستد.

آموزش دکتر پایان خاطرانشان کرد: هامانگونا اشاره ای است به سفر یک همکار محترم، رئیس عمومی و رئیس بنیاد شهید و امور اثارگران با وجهه رسمی و شکل گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی. در ایران و با هدف افزایش خدمات و ارتقای اقتصاد خود. با اتخاذ تفاهم، نام امر به بنای شهید و امور ایثارگران با مؤسسه شهدای عراق تکمیل گردیده است، به عنایت تخصص قریب به حضور شهید. و در مورد بنای شهید و امور ایثارگران نیز سیاست خلق الله جمهوری و اسلامی است و دانشگاه در امور اقتصادی و فلسفی و نیز بهره مندی از خوهند شد.انتهای پیام/