تصادف عابر پیاده موضوع برنامه «شهر امن» است.


تصادف عابر پیاده موضوعی است که در این برنامه وجود دارد

برنامه شهر ایمن دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ به تصادفات عابران پیاده و علل اصلی آن می پردازد.


به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی شبکه پنج، برنامه شهر ایمن به اجرا و سرپرستی مجتبی احمدی در بحث تصادفات عابران پیاده به موضوع تصادفات عابران پیاده، عامل اصلی این تصادفات و راه بندان در بالادست پایتخت می پردازد. ، با حضور کارشناس تصادف سرهنگ ربیعخت. پ


مجتبی احمدی گفت: در برنامه روز دوشنبه تصمیم داریم به موضوع تصادفات عابران پیاده در مناطق مختلف پایتخت بپردازیم و علل اصلی تصادفات را به این تردد کننده در میان بگذاریم.


احمدی گفت: یکی از عوامل اصلی تصادفات در شهر تهران مربوط به تردد عابران پیاده روی بزرگراه ها است که با کارشناس تصادفات سرهنگ نیز در حال بررسی این موضوع هستیم.


احمدی گفت: این برنامه تلویزیونی به دلیل نگاه ویژه ای که به مسائل اجتماعی هنجارهای اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی در بحث ترافیک و رانندگی دارد، در برنامه دوشنبه با حضور یکی دیگر از سفیر ترافیک که از هنرمندان و چهره های اصلی شهر است. کشور، و موضوع ترافیک و فرهنگ ترافیک


برنامه شهر امن شنبه، دوشنبه، چهارشنبه حوالی ساعت ۰۶:۳۰ از استودیو پلیس پایتخت از شبکه پنچ سیما پخش می شود.


انتهای پیام/