تصویری آینه ای تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان. احضار مدیران فوتبال به مجلس


بازتاب بازی ایران و لبنان.  احضار مدیران فوتبال به مجلس

اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به مجلس شورای اسلامی می الگو.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارکنان های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در گذشته تاریخی ۹ فروردین ۱۳۸۹ به مصاف هم رفتند کدام ممکن است همراه خود وجود پیروزی این کارکنان {در این} دیدار، حواشی پیرامون آن فوق العاده در عمق شد. در آن تفریحی اگرچه بلیت به تماشاگران فروخته شد، با این حال اجازه ورود به آن است ها داده نشد. این موضوع همراه خود پاسخ در عمق مردم در دنیای آنلاین ما مواجه شد.


فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند افسران دولتی کدام ممکن است در کنترل نظارت بر این پرونده بودند، معتقد بودند کدام ممکن است بلیت های خانمها تقلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی {بوده است}. با این حال امتحان کنید آرشیو مصاحبه‌های اتحادیه فوتبال انگلیس، ترتیبات کالا بلیت به خانمها را نماد داد.


فینال خبر حاکی اجتناب کرده اند احضار اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به مجلس برای حاضر دلایل است.


ادعا به در مونتاژ در امروز رئیس فدراسیون به در کنار سایر مدیران فوتبال به تشریح حواشی بپردازد.


انتهای پیام/