تعطیلی مدارس ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر در ورزش ادارات خوزستان در روز یکشنبه ۲۱ فروردین


تعطیلی مدارس ابتدایی و تاخیر در فعالیت ادارات خوزستان در روز یکشنبه 21 فروردین

مدارس پیش دبستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدایی فردا یکشنبه ۲۱ فروردین در نوبت صبح تعطیل است. موسسات آموزشی، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ادارات {در سراسر} شهرستان همراه خود ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار می کنند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا اجتناب کرده اند خوزستان، به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} استان خوزستان، بر مقدمه مصوبه کارگروه اورژانس آلودگی هوا، فردا یکشنبه ۲۱ فروردین ماه مدارس ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدایی در نوبت صبح تعطیل است.


بر مقدمه این گزارش، سایر مقاطع تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی ادارات در سرتاسر استان همراه خود ۲ ساعت تاخیر تحریک کردن به کار خواهند کرد.


در صورت تداوم پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، انتخاب ها اجباری متعهد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} احتمالاً خواهد بود.


شایان اشاره کردن است امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت‌های پزشکی، بیمارستان‌ها، عملیات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیفت‌ها مستثنی هستند.


انتهای پیام/