تعمیرات نیروگاه های ملت به همان اندازه بالا اردیبهشت ماه به بالا می رسد


تعمیرات نیروگاه های کشور تا پایان اردیبهشت ماه به پایان می رسد

معاون ساخت نمایندگی انرژی الکتریکی هوادهی تایید کرد: تمامی تعمیرات نیروگاه های هوادهی ملت به همان اندازه بالا اردیبهشت ماه به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مدل ها برای ساخت انرژی الکتریکی ثابت در سر تابستان آمادگی درست خواهند داشت.


ناصر اسکندری در تشریح عمیق این خبر اظهار داشت: به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند پیک بلعیدن انرژی الکتریکی {در تابستان} امسال بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار مگاوات این سیستم بازیابی در نیروگاه های در سرتاسر ملت اجرا تبدیل می شود.


وی همراه خود خاص اینکه تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۶۵ سهم این سیستم مذکور برای افزایش آمادگی این مدل ها تحریک کردن شده است، اظهار داشت: بر ایده فینال تعیین مقدار {انجام شده} حدود ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۶ مگاوات این سیستم تعمیرات درمورد به تعمیرات گرمایشی تحریک کردن شده است. هشت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۲ مگاوات سبقت گرفتن واحدهای بنزین، ۱۲۵۸ مگاوات بازدید اجتناب کرده اند مسیر خوب و دنج، ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۴ مگاوات تعمیرات فاصله ای واحدهای گرمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ مگاوات بازدید اجتناب کرده اند اتاق احتراق.

معاون ساخت نمایندگی مادرتخصصی قدرت هوادهی شکسته نشده داد: تجهیز نیروگاه ها در وسط پیک بلعیدن برای تابستان امسال، حدود ۷۰۰ ماموریت بازیابی واحدهای گرمایشی، بنزین، هات تریل، اتاقک های احتراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرات فاصله ای به صورت شخصی اجرا تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه های نهایی

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکندری همراه خود خاص اینکه این سیستم بازیابی نیروگاه های هوادهی {در سراسر} ملت اجتناب کرده اند ابتدای مهرماه سال قبلی همزمان همراه خود پیک بلعیدن انرژی الکتریکی {در تابستان} تحریک کردن شد، تصریح کرد: بر ایده این سیستم ریزی {انجام شده} این مدل ها بازیابی خواهند شد. در اواخر اردیبهشت ماه ثابت در فصول خوب و دنج سال پایان دادن تبدیل می شود به همان اندازه انصافاً کنار هم قرار دادن شود.


انتهای پیام/