تعیین ضوابط پوشش بیمه ای خدمات ناباروری و مراقبت های دوران بارداری / تصویب حداکثر پرداختی تعویض پزشک در سال ۱۴۰۱


تعیین ضوابط پوشش بیمه ای خدمات ناباروری و مراقبت های دوران بارداری / تصویب حداکثر پرداختی تعویض پزشک در سال 1401

در جلسه صبح چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی هیئت وزیران تشکیل شد، اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۳) ماده (۴۳) قانون حمایت از دولت به تصویب رسید. خانواده و جوانان از جمعیت، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آیین نامه پوشش بیمه ای خدمات ناباروری و مراقبت های دوران بارداری به تصویب رسید.


به گزارش ایلنا، بر اساس موافقت هیات وزیران، کلیه افراد واجد شرایط اعم از فدراسیون های ناباروری، متخصصین زنان و زایمان مراکز ناباروری (دارای گواهینامه باید مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند) و متخصصان اورولوژی فراهم کند. خدمات ناباروری بر اساس استاندارد گواهینامه الزام زوج های نابارور به محرمانه بودن اطلاعات در سامانه سفارش الکترونیکی. تامین زیرساخت های لازم برای این منظور بر عهده سازمان های بیمه گر پایه است.


همچنین در اجرای جزء (۵) بند «ک» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کلیه مراکز درمانی و بیمارستان هایی که خدمات درمان ناباروری ارائه می کنند، وارد شوند. در قرارداد با آژانس های بیمه پایه. تمدید مجوز این مراکز و بیمارستان ها با بیمه پایه قرارداد دارد.


سازمان بیمه سلامت ایران موظف است طبق مقررات بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه زوج های نابارور فاقد بیمه پایه را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.


هزینه های خدمات بررسی و درمان ناباروری و خدمات ویژه ناباروری شامل (IUI، IVF، ICSI، FET) بر اساس آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش های دولتی، غیردولتی، خیریه و خصوصی می باشد. از قرارداد با خودپرداخت ‌ ‌ مقدماتی دستورالعمل مندرج در موافقتنامه شورای عالی بیمه سلامت.


کلیه مراکز بهداشتی و درمانی، مطب پزشک خانواده، مطب ماماها و متخصصین زنان موظف به شناسایی مادران باردار با محرمانه بودن اطلاعات در سامانه پزشکی الکترونیک هستند. تامین زیرساخت های لازم برای این منظور بر عهده سازمان های بیمه گر پایه است.


همچنین مراکز ارائه دهنده مراقبت های دوران بارداری و بیمارستان های ارائه دهنده خدمات زایمان باید با سازمان های بیمه گر پایه قرارداد امضا کنند و تمدید مجوز این مراکز و بیمارستان ها منوط به عقد قرارداد با بیمه پایه است.


همچنین سازمان های بیمه گر موظفند ۱۰۰ درصد حق بیمه زایمان طبیعی در موسسات دولتی و عمومی غیردولتی و ۱۰۰ درصد غیردولتی هدف عمومی در موسسات خصوصی و خیریه معادل تعرفه بخش دولتی را با همکاری وزارت کشور بپردازند. بهداشت، آموزش پزشکی و آموزش پزشکی.


موافقت نامه تغییر سقف حقوق پزشکان در سال ۱۴۰۱


هیأت وزیران در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد مبنی بر تغییر سقف حقوق پزشکان، سقف حقوق پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال ۱۴۰۱ و فقط برای یک سال، مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال تعیین کرد. .


همچنین بر اساس این مصوبه، در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکان ارائه دهنده خدمات استثنایی، سقف تعیین شده با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل افزایش است. لیست این افراد باید توسط وزارتخانه تعیین شده به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود.


علاوه بر این، برای ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات در مناطق فقیر و کمتر توسعه یافته (شهرهای الف و ب)، سقفی برای ظرفیت پزشکان در این مناطق وجود نخواهد داشت.


موافقتنامه ضوابط عملیاتی ارائه کمک های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان


در اجرای کار مقرر در بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص ارائه کمک‌های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات مبتنی بر دانش، ضوابط اقدام با این بند از قانون فوق الذکر موافقت شد.


با توجه به مقررات فوق، مسئولیت استفاده از توانایی در مواردی که امکان استفاده از کمک های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از توانایی تولیدات دانش بنیان داخلی وجود دارد، بر عهده سازمان موضوع این آیین نامه است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور. همچنین موظف است تقسیم بندی محصولات دانش بنیان را در پشتیبانی فنی و اعتبار دارنده تقویت کند.


همچنین بر اساس این آیین‌نامه، تهیه و اجرای برنامه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان بر عهده هلدینگ است و معاونت رئیس‌جمهور باید – کرسی علمی رئیس‌جمهور و فناوری برای گزارش پیشرفت شرکت. برنامه ها به هیئت مدیره هر سه ماه یکبار ارائه فناوری ها و محصولات مبتنی بر دانش.


معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین مسئولیت شناسایی فرصت های ارائه کمک های فنی را با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، علوم، تحقیقات و فناوری و پشتیبانی و وزارتخانه ها بر عهده دارد. نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعتبارات خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و تهیه فهرستی از این فرصت ها و حوزه های اولویت دار و به روز رسانی هر چند وقت یکبار ضمن قرار دادن آنها در سامانه ایده ها و نیازها. (نان).


توافق بر سر قوانین عملیاتی توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های دانش بنیان


بر اساس تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص توسعه صنایع دانش بنیان با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت های دانش بنیان، آیین نامه عملیاتی مربوطه. . موافقت شد


بر اساس آیین نامه مذکور واحدهای صنعتی با توان مصرفی بیش از یک مگاوات موضوع ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان باید هر ساله درصد برق مورد نیاز خود را از طریق ساخت جرثقیل تامین کنند. نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اطلاع‌رسانی به واحدهای تجاری موضوع ساخت و تامین برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر طبق درصدهای مندرج در قانون، بر عهده وزارت نیرو است.


همچنین سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق براساس مقررات مذکور باید تعرفه ماهانه تجدیدپذیرها را بر اساس میانگین دو ماهه آخرین قبوض مصوب سرمایه‌گذاران به نام توانیر محاسبه کند. همچنین شرکت توانیر وظیفه قرائت میزان برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای تجاری مربوطه و استخراج از برق مصرفی در هر دوره را بر عهده دارد و در صورت کمبود تولید برق تجدیدپذیر، مابه التفاوت را با ترانس تجدید پذیر و اضافه به قبوض برق واحدهای تجاری در یک سری جداگانه وارد کنید. چنانچه میزان تولید برق تجدیدپذیر مشمول بیشتر از برق مصرفی باشد، واحد تجاری مشمول مجاز است از مازاد برق تولیدی به یکی از روش های مندرج در آیین نامه بهره مند شود.


در همین راستا کارگروهی با عنوان «کارگروه توسعه دانش بنیان صنایع انرژی های تجدیدپذیر» با هدف نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تعیین شرایط منابع به پروژه های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در مقیاس کوچک تشکیل شده است.


تعیین اعضای منتخب هیأت وزیران برای عضویت در هیأت عالی


با مجوز هیأت وزیران و به استناد ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده (۳۷) اصلاحیه آیین نامه اجرایی این قانون، آقایان سید لطف الله سپهر و محمدحسن ژیبخش جایگزین شدند. آقای. ابوالقاسم مرادی و آقای ابراهیم ابراهیمی به عنوان اعضای هیئت مدیره.


موافقتنامه امضای قرارداد موقت بین ایران و روسیه در خصوص شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز


با توجه به توسعه همکاری های گمرکی با کشورهای منطقه به ویژه قفقاز و اوراسیا، هیات وزیران با اعطای مجوز مذاکره، شروع و امضای موافقتنامه برای مدتی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. دولت فدراسیون روسیه در مورد به رسمیت شناختن متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز.


اشخاص حقوقی مشمول فهرست فعال اقتصادی مجاز دولت های ایران و روسیه مشمول قرارداد فوق می باشند.


لازم به ذکر است که در قرارداد فوق، استانداردهای امنیتی اعمال شده در برنامه های اقتصادی توسط مقررات امنیتی و قوانینی که مطابق با قوانین هر یک از طرفین قرارداد و چارچوب استانداردهای مورد توافق سازمان جهانی گمرک برای ایمن سازی آن است، مجاز می باشد. . و تسهیل تجارت جهانی علاوه بر این، شناسایی متقابل برنامه‌های اقتصادی مجاز، امنیت و رعایت قوانین هر یک از طرف‌های قرارداد در مورد کل زنجیره تامین را تسهیل می‌کند.


تعیین نماینده و اعلام نظر دولت در خصوص طرح های مختلف نمایندگان مجلس


همچنین دولت در خصوص چندین طرح نمایندگان شورای اسلامی نظر خود را اعلام کرد و نمایندگان آنها را برای ادامه این طرح ها تعیین کرد.


انتهای پیام/