تقاضای ۷۰۰ میلیارد دلاری مزارع بادی سیاه پوش توسط مقامات/ بی تدبیری نیروگاه های تجدیدپذیر را دردسر می تدریجی


تقاضای ۷۰۰ میلیارد دلاری مزارع بادی سیاه پوش توسط دولت/ بی تدبیری نیروگاه های تجدیدپذیر را دشوار می کند

مدیرعامل نمایندگی آریانه محبد ذکر شد: عدم صنوبر بدهی یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مشکلات ما است کدام ممکن است تاکنون حدود ۱۵ نسبت اجتناب کرده اند ۷۰۰ میلیارد بدهی اکتسابی شده است کدام ممکن است این تاخیر در صنوبر باعث قطعی انرژی الکتریکی {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کاهش سرعت} تبدیل می شود. بهبود نیروگاه.»


به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، استاندار قزوین به در کنار مدیران به فرماندهی تجهیزات های اجرایی مختلف اجتناب کرده اند تعدادی از تعهد در طارم سفلا اجتناب کرده اند جمله نیروگاه بادی سیاه بوش بازدید کرد.


{در این} بازدید مشکلات نیروگاه مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار گرفت کدام ممکن است توسط نمایندگی آریان مهبد یکی اجتناب کرده اند بهترین تولیدکنندگان انرژی الکتریکی ملت اجرا شد.


{در این} بازدید آقای احمد دراز گسو پس اجتناب کرده اند تاکید بر اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه نیروگاه های نشاط تجدیدپذیر ذکر شد: امروزه شاهد بهبود نیروگاه های بادی، آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ولتایی در این کره خاکی هستیم با این حال متاسفانه در ملت ما سهم نشاط های تجدیدپذیر است. نیروگاه های نشاط به سختی به ۱ نسبت می رسد.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی آریانه مهاباد شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند مشکلات درست در این لحظه ملت ما اینجا است کدام ممکن است آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه ها آب زیادی خوردن می کنند با این حال خوردن آب در نیروگاه های تجدیدپذیر به میزان قابل توجهی مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به ورزش این نیروگاه ۴۰ هزار نفر مترمکعب آب سالیانه تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر ۴۱ نفر کار می کنند.


وی ذکر شد: در جاری حاضر قابلیت اسمی این نیروگاه ۶۱ مگاوات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت تعهد عمرانی برای آن انجام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ سطح بهبود خاص شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به هفت قالب بهبود، میزان نشاط تولیدی به ۱۶۰ مگاوات می رسد. “


این مقام به فرماندهی شکسته نشده داد: آغاز استفاده از اجتناب کرده اند ژنراتور در مدت ۱۲ ساعت اجتناب کرده اند مشخصه های منحصر به شخص این تعهد است کدام ممکن است عالی رکورد جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل تعهد در ۱۸ ماه اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین ها در ۸۰ روز نصب شدند.


دراز گسو ذکر شد: برخی بی‌احتیاطی‌ها باعث تحمیل مشکلاتی در نیروگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی انرژی الکتریکی در برخی زمان ها شد.


وی ذکر شد: در راستای وظیفه اجتماعی، پارک انرژی الکتریکی اطلاعات آموزان در مناطقی کدام ممکن است نیروگاه ها قرار دارد تحمیل شده است.


دراز گسو ذکر شد: حضور مشاور در فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب تعدادی از دکل برای مقیاس گیری باد موجب تسریع در بهبود نیروگاه ها تبدیل می شود چرا کدام ممکن است معامله گران می توانند اجتناب کرده اند داده های این دکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دوربین های صحیح قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند این دکل ها استفاده کنند. وجود گمرکات تخصصی در استانداری کدام ممکن است فوق العاده هم ضروری است.


سپس اجتناب کرده اند پارک نشاط بازدید به حرکت به اینجا رسید.


فرآیند های رفع ضرر به طور قابل توجهی مطالبات نیروگاه اجتناب کرده اند جمله اخذ رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحلال بدهی بانکی همراه خود مطالبات مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کسب مستقیم نشاط توسط خوردن کننده غیر از کسب تضمینی توسط مقامات مورد بازرسی قرار گرفت.


استاندار قزوین بر تحمیل بسته الحاقی نیروگاه های بادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازی برای ساخت نشاط در کل سال تاکید کرد.


انتهای پیام/