تمایز میان گرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرماگرفتگی


گرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرماگرفتگی روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است هیکل بخشها اضافی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک را معمولاً در تأثیر تعریق اجتناب کرده اند بازو ‌بدهد؛ به عبارت تولید دیگری هنگامی کدام ممکن است هیکل در موقعیت به مدیریت دمای خانه شخصی نباشد، گرمازده می‌شوید.

تحقق بخشیدن علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌های این ۲ حالت به همان اندازه حد زیادی اهمیت دارد.

علائم

علائم درمورد به گرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرماگرفتگی می‌تواند فوق العاده قابل توجه باشد. تحمیل گرفتگی عضلانی بالقوه است اولین سیگنال‌ای باشد کدام ممکن است خواهید کرد {در این} حالت تخصص می‌کنید.

علائم گرمازدگی

· افزایش دمای هیکل به بالای ۱۰۳ F (39.4 C)

· پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم شدن ضربان قلب هر دو ضربان روده ها

· اجتناب کرده اند بازو دادن هر دو تنظیم هوشیاری

· جدید، زرشکی، خشک هر دو مرطوب شدن منافذ و پوست

علائم گرماگرفتگی

· نقطه ضعف عمومی

· تعریق بیش اجتناب کرده اند حد

· ضربان قلب هر دو ضربان روده ها ضعیف با این حال فوری

· حالت تهوع هر دو استفراغ

· احتمال غش

· منافذ و پوست خنک، مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌پریده

{به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است گرمازدگی می‌تواند فوق العاده قابل توجه‌تر اجتناب کرده اند گرماگرفتگی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات آن، به مراجعه بلافاصله به دکتر خواستن دارد.

تفاوت میان گرمازدگی و گرماگرفتگی؛ علل و علائم

علل

هم گرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم گرمازدگی ناشی اجتناب کرده اند عدم هیکل در سرماخوردگی کردن شخصی است.

تعریق، ابزار خالص هیکل برای سرما کردن شماست. اگر در هوای خوب و دنج هر دو خوب اتاق خوب و دنج بیش اجتناب کرده اند حد بازی می‌کنید هر دو دردسرساز مشغول کار هستید، هیکل خواهید کرد بالقوه است در ساخت عرق کافی برای سرما نگه از گرفتن خواهید کرد دچار اشکال شود.

علل تولید دیگری گرمازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرماگرفتگی عبارتند اجتناب کرده اند:

· کم آبی هیکل

· حمل لباس‌های ضخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایسته در هوای خوب و دنج

· خوردن الکل

اگر به مدت تمدید شده دچار گرماگرفتگی شوید، گرمازدگی در پی آن رخ می‌دهد. اگر هوا فوق العاده خوب و دنج باشد هر دو بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند بدنتان کار بکشید، گرمازدگی به سراغتان خواهدآمد. حیاتی است همراه خود تبصره‌ی اولین علائم گرماگرفتگی، در جستجوی معامله با باشید.