توافقنامه کامل بار ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه امضا شد


توافقنامه جامع حمل و نقل ایران و روسیه امضا شد

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بار روسیه توافقنامه کامل همکاری ۲ ملت در زمینه‌های مختلف را در مسکو امضا کردند.


به گزارش ایلنا، رستم قاسمی وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی کدام ممکن است در رأس هیاتی به مسکو بازدید کرده است، در طولانی مدت مذاکرات شخصی همراه خود وزیر بار روسیه، توافقنامه کامل همکاری ریلی بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را امضا کرد.


{در این} مذاکرات کدام ممکن است اعضای هیأت‌های ۲ ملت هم حضور داشتند، ویتالی ساولیف، وزیر بار روسیه همراه خود ردیابی مناسبات رو به افزایش ۲ ملت اظهار امیدواری کرد همراه خود امضا این توافقنامه، همکاری‌های دوجانبه در بخش بار بیش اجتناب کرده اند پیش توسعه یابد.

وی همراه خود دقیق اینکه کریدور ریلی شمال-جنوب می‌تواند مقدمه توسعه همکاری‌ها بین کشورهای روسیه، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش آسیای میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قفقاز باشد، اظهار داشت: امضای عالی قرارداد برای اجرایی شدن این ساختار عظیم می خواست است. امیدواریم همراه خود همکاری مشترک، قطعه ریلی رشت – آستارا به اتمام برسد.

وزیر بار روسیه شکسته نشده داد: جدا از اقدامات مشترک در زمینه مونتاژ این قطعه، می‌توانیم در زمینه استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری اجتناب کرده اند آنکه در هدف گذرگاه ریلی شمال-جنوب اجتناب کرده اند اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، همکاری کنیم.

ساولیف همراه خود ردیابی به اینکه روسیه به جمهوری اسلامی ایران شناخته شده به عنوان عالی کانون تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیتی در قلمرو مورد توجه قرار گرفت می‌تنبل، تصریح کرد: همراه خود پایان دادن ردیابی ها ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌ویژه قطعه رشت-آستارا، اجتناب کرده اند شمال اروپا به همان اندازه شبه‌قاره هند، به هم متصل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوائد ترانزیتی فوق العاده زیادی برای کشورهای مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه داشته باشد.

رستم قاسمی نیز {در این} دیدار خاطرنشان کرد: ایران علاقمند به رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه همکاری‌ها همراه خود همسایگان است. ایران همراه خود ۱۵ ملت مرز مشترک دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان، روسیه به‌عنوان همسایه‌ای مهم همراه خود روابطی تاریخی، برای ما اهمیت دارد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه اگر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه همکاری‌های نزدیکی همراه خود هم داشته باشند، تحریم‌های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ضد ۲ ملت هیچ تأثیری نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: هر تجارتی نیازمند رشد بخش بار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکان موجود است کدام ممکن است هر توافقی میان ۲ ملت در بخش بار به امضا برسد.

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود دقیق اینکه صادرات بین ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات روسیه به تولید دیگری ملت ها اجتناب کرده اند طریق ایران می‌تواند مورد هماهنگی قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمترین زمان قابل انجام اجرایی شود، ابراز داشت: اجتناب کرده اند بین مسیرهای ریلی، مسیر ریلی رشت-آستارا فوق العاده مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت همکاری ۲ ملت در پایان دادن این قطعه کمیت مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیت کالا میان ۲ ملت افزایش چشمگیری خواهد کشف شد.

قاسمی افزود: هم در چابهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در بندر شهید رجایی می‌توانیم همکاری‌های شخصی را افزایش دهیم.


انتهای پیام/