توسعه گردشگری با برگزاری جشنواره های قومیتی


توسعه گردشگری با برگزاری جشنواره های قومیتی


به گزارش ایلنا، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه بازدید از بخش های مختلف جشنواره «ایران عزیز» وحدت را رمز همیشگی مردم ایران دانست و گفت: یکی از بارزترین ویژگی های مردم ایران این است که با همه تنوعشان، قرن هاست که با عشق و دوستی در کنار هم زندگی می کنند.


وی گفت: گاهی می بینیم که حتی در یک شهر یا استان چند قوم با اتحاد و دوستی در کنار هم زندگی می کنند و همیشه در هر شرایطی با هم متحد و نزدیک هستند. “


چمران برگزاری جشنواره «ایران عزیز» را مثبت ارزیابی کرد و گفت: چنین جشنواره هایی از گذشته در تهران برگزار شده و مردم همواره از آن استقبال کرده اند و این نشان می دهد که حفظ این جشنواره برای مردم قومی است. شناخت اقوام مختلف موثر است.


به گزارش ستاد خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: برگزاری این جشنواره ها نه تنها باعث آشنایی مردم با فرهنگ اقوام مختلف می شود، بلکه زمینه گردشگری را نیز فراهم می کند. از آنجایی که مخاطب با جنبه های زندگی، فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری در استان ها آشنا می شود، ممکن است بحث زیادی در این مورد وجود نداشته باشد و این باعث می شود مخاطب برنامه ریزی برای بازدید از شهرهای مختلف را بشنوند.


چمران در پایان گفت: اقوام ایران همواره متحد بوده و حتی در برابر توطئه ای که در طول تاریخ رخ داده است ایستاده اند و همه به فرهنگ و کشور خود ایرانی پایبند بوده اند.


انتهای پیام/