توضیحات تحریک کردن در اطراف جدید فشار ها در سرزمین های اشغالی / امکان سنجی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی تشکیل انتفاضه / اندازه تصویب کابینه اسرائیل بر ساختار ۱۰۰ میلیون دلاری


دلایل آغاز دور جدید تنش ها در سرزمین های اشغالی / امکان سنجی داخلی و خارجی تشکیل انتفاضه / ابعاد تصویب کابینه اسرائیل بر طرح 100 میلیون دلاری

این کارشناس فلسطینی – اسرائیلی ذکر شد: فلسطینی ها به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است ساختار های صلح غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اعراب به نتیجه نمی رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویارویی مستقیم را انواع کردند.


سید محمد جعفر رضوی کارشناس امتیازات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در تشریح توضیحات تحریک کردن فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد ها بین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینی ها به ایلنا ذکر شد: این عملیات ها اجتناب کرده اند دوران نتانیاهو تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص انجام تبدیل می شود. . این دلیل است، سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی اختراع این مانکن کسب‌وکار را کدام ممکن است اخیراً نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل به آن است ردیابی کرده بود، فوق العاده دردسر می‌دانند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده مجرم اجتناب کرده اند سلاح انفرادی علت عکس است کدام ممکن است عملیات را پیچیده می تدریجی، این دلیل است است کدام ممکن است شاهد چنین تحریک کردن در عمق اسرائیل هستیم. بهترین علت چنین عملیاتی در سرزمین های اشغالی ناامیدی فلسطینیان اجتناب کرده اند وضعیت سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی جو شخصی است.


وی شکسته نشده داد: آنها بر این باورند کدام ممکن است مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات دیپلماتیک کدام ممکن است سال‌ها حیاتی {بوده است}، ۹ تنها شکست خورده است، اما علاوه بر این مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آنها در دوران ریاست جمهوری ترامپ همراه خود تل آویو تخفیف شده است. فلسطینی ها به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است ۹ تنها ساختار صلح غرب، اما علاوه بر این ساختار هایی کدام ممکن است کشورهای عربی حاضر کرده اند، سودآور ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است اکنون امکان از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویارویی را انواع می کنند. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است طی سه سال قبلی شهرک سازی در سرزمین های اشغالی ۲ برابر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است فلسطینی ها حقوق شخصی را نقض می کنند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، باید ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است اسرائیلی‌ها اقداماتی را برای افزایش حائل، تحریک کردن پست‌های بازرسی در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریختن فلسطینی‌ها اجتناب کرده اند بیت‌المقدس انجام داده‌اند کدام ممکن است فشار‌ها بین ۲ طرف را تحریک کردن کرده است.


این کارشناس امتیازات سیاسی ذکر شد: اکنون باید این فشارها را در امتداد طرف وضعیت نابسامان مالی ناشی اجتناب کرده اند همه گیری کرونا قرار دهیم کدام ممکن است باعث وخامت اوضاع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی تبدیل می شود. بر مقدمه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده‌های چاپ شده شده {در این} سال‌ها، باید ذکر شد کدام ممکن است اقتصاد فلسطین در کرانه باختری در جاری فروپاشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است شرایط برای او یا او دردسر شده است. موضوع تولید دیگری فشار اسرائیل بر فلسطینیان در مسجد الاقصی است. آنها توده ها بر مردمان فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران در مسجد الاقصی فشار معرفی شده است اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیرا شهرک نشینان فوق العاده تندرو مورد حمایت مقامات اسرائیل وارد میدان مسجد الاقصی شدند کدام ممکن است شخصی این فشار را چندین برابر افزایش داد. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است در سال ۲۰۰۰، آریل شارون، نخست وزیر وقت اسرائیل وارد صحن مسجدالاقصی شد کدام ممکن است در پایان انتفاضه دوم را تشکیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همه می بینیم کدام ممکن است یایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل به تازگی وارد الاقصی شده است.


وی در نهایت ردیابی کرد کدام ممکن است ورود لاپید به مسجد الاقصی را باید پیام فوق العاده مهمی دانست. چرا کدام ممکن است لاپید کنار هم قرار دادن {است تا} در بلند مدت ای نزدیک، نفتالی بنت را بر عهده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد نخست وزیر جدید را ورزشی تدریجی. به طور گسترده، عواملی کدام ممکن است خواهید کرد شناسایی بردید احتمالاً سخت تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب زاتر خواهند بود کدام ممکن است ممکن است در نتیجه شورش جدیدی شود. به یاد داریم کدام ممکن است در دوران ریاست جمهوری نتانیاهو کدام ممکن است اوضاع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در سرزمین های اشغالی رو به وخامت بود، مواضع شخصی را برای مدیریت فاجعه ترتیب می کرد، با این حال اکنون می بینیم کدام ممکن است شرایط همراه خود آن زمان ها انصافاً مشخص است. مطالعات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تعدادی از روز پیش کابینه رژیم صهیونیستی حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای شکسته نشده تعهد مونتاژ دیوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحریک کردن سبدها در کرانه باختری تصویب کرد کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند تحریک کردن نبرد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار ها دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به فاجعه جدیدی منجر شود.


انتهای پیام/