توضیحات


توضیحات

خبرگزاری میزان رسانه کردی: اخبار رسانه ها به عنوان رئیس سازمان بذرسی کل کشور در جلسه امروز شرکت کرد، آراء عالی، مسائل موضوع حکم ابوتراب فاضل، اصلاح غل و زنجیر.


به گذر ایلنا، خبر گاززاری میزان در خبری رسانه کردی: تنظیم جلسه امروز (دوشنبه)، مشورت عالی، ذبیح الله خدیان، رئیس سازمان بذرسی، کل کشور درهس، احکام قطعی به نظر دو مقام، زمان رب کارداش. منطقه آنام آزاد کیش در پرونده بشدت محکوم می شود.


بد وسیله اصلاح میچود ابوتراب فاضل در مرحله بدوی حکم حکم او و حکم او و تجدید نظر حکم برائت از حکم او.


انتهای پیام/