جدیدترین رنگ کرونای شهرهای کشور


جدیدترین رنگ کرونای شهرهای کشور


به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز تا هفته گذشته صفر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی نیز از ۷ شهر به ۴ شهر کاهش یافته است.


همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از ۱۸۰ شهر به ۱۳۸ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۲۶۱ شهر به ۳۰۶ شهر افزایش یافت.


بر این اساس اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز وجود ندارد، ۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۳۸ شهر در وضعیت زرد و ۳۰۶ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.


انتهای پیام/