جذب می کند لستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رم در ساعت شب پیروزی یاران جهانبخش


تساوی لستر و رم در شب پیروزی یاران جهانبخش

در دیدار سر خورد اجتناب کرده اند مرحله نیمه‌بسته شدن لیگ کنوانسیون اروپا گروه‌ فاینورد سودآور به کسب پیروزی مقابل حریفان شخصی شد.


به گزارش ایلنا، در مرحله سر خورد اجتناب کرده اند مرحله نیمه‌بسته شدن لیگ کنوانسیون اروپا گروه‌های فاینورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارسی مقابل هم قرار گرفتند کدام ممکن است این مسابقه همراه خود نتیجه ۳ بر ۲ به درآمد فاینورد خاتمه پیدا کرد. {در این} مسابقه علیرضا جهانبخش، سراسری‌پوش ایرانی فاینورد اجتناب کرده اند دقیقه ۸۲ در مخلوط کردن تیمش قرار گرفت.


این در حالی است کدام ممکن است فاینورد در مرحله زودتر سودآور شد در مجموع ۲ تفریحی همراه خود نتیجه ۶ بر ۴ اسلاویا پراگ را اجتناب کرده اند پیش‌رو بردارد. مارسی هم در مرحله زودتر همراه خود برد ۳ بر منصفانه برابر پائوک در ۲ تفریحی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به این مرحله پای گذاشت.


در تولید دیگری تفریحی این مرحله گروه‌های لسترسیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رم به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این تفریحی همراه خود نتیجه جذب می کند منصفانه بر منصفانه تمام شد.


لستر در مرحله در گذشته در مجموع ۲ تفریحی ۲ بر منصفانه آیندهوون را اجتناب کرده اند جلو درو کردن. رم در در اطراف زودتر سودآور شد در مجموع ۲ تفریحی ۵ بر ۲ گلیمت را شکست دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این مرحله برسد.


نکته جلب توجه ملاحظه اینجا است کدام ممکن است لستر در ۹ تفریحی زودتر خانگی شخصی در رقبا‌های اتحادیه اروپا شکست نخورده بود و هفت برد و یک دو جذب می کند در کارنامه داشت.


 


انتهای پیام/