حاضر سودآور زنانه به روایت لیا زنگنه در مستند «پروانیا».


نمایش موفق زنانه به روایت لیا زنگانا در مستند

مستند «پروانه» به کارگردانی محمدمهدی سهرابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی مینا عوری در ماه مبارک رمضان ساعت ۱۱:۱۵ اجتناب کرده اند جامعه بنگ سیما تماشا تبدیل می شود.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند جامعه روابط کلی ۵ سیما، «پروانه» مشاور دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران سودآور، ایثارگر (مادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسران شهدا، جانبازان) در بخش های آموزشی، ورزشی، اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید… همراه خود همگان است. مبارزه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی در پیش بینی آنهاست. آنها خطرناک را محدوده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انجام کارهای غول پیکر در نظر گرفته شده می کنند.


این مستند همراه خود تلفیق اجزا رئالیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندبلاست همراه خود روایت لیا زنگنه باهوش سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید باهوش فاطمه آبادی، رمانی معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طراوت را به رمز و راز حاضر می تدریجی.


این سیستم پروانه کاری اجتناب کرده اند اداره کل ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره آموزش جامعه بانگ سیما است کدام ممکن است در ماه مبارک رمضان همه روزه ساعت ۱۱:۱۵ تقدیم عموم تبدیل می شود. . رمضان.


انتهای پیام/