حرکت آلایندگی واحدهای صنعتی خراسان رضوی رو به کندی است


    حرکت آلایندگی واحدهای صنعتی خراسان رضوی رو به کندی است

رئیس گروه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مبتنی بر جابجایی آلودگی در واحدهای صنعتی رو به رشد و روی آوردن صنایع خراسان رضوی به سمت صنعت سبز و بدون آلودگی در سال های اخیر است و این روند ادامه یافته و در سال جدید نیز به ویژه می رسد. با همکاری شرکت های دانش


به گزارش ایلنا از مشهد، امیررضا رجبی افزود: شرکت ها و کسب و کارهایی که به مسائل حفاظت از محیط زیست و همچنین ایمنی و سلامت عملیات خود می پردازند، البته معتقدند که چقدر برای محصولات و خدمات آنها اهمیت دارد.


وی گفت: همه کسب‌وکارها باید از مدیریت و رفتار زیست‌محیطی مسئولانه زیست‌محیطی، رشد و توسعه پایدار آگاهی بیشتری داشته باشند و الزامات قانونی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند که هم مدیران ارشد و هم کارشناسان باید ایفا کنند. قوانین و اجرای به موقع آنها برای حفاظت از محیط زیست خود و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار و پایدار مورد نظر است.


وی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن اعتقاد راسخ به حفاظت از محیط زیست در چارچوب تعهدات قانونی، در تلاش است تا قوانین زیست محیطی را به واحدها منتقل کند، بنگاه ها برای کاهش آسیب های زیست محیطی به مشاغل از یک سو و کمک به کاهش “از سوی نهادهای تجاری برای پرداخت مالیات آلودگی استفاده می شود.


رئیس گروه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود تنها ۵.۴ درصد از آلودگی هوای این شهرستان مربوط به صنعت و معدن است، گفت: از ۲۲۹ واحد در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۳ واحد در پایان سال ۱۳۹۹ رسید.


وی گفت: در شهر مشهد تعداد گروه صمت – صنایع آلاینده دارای مجوز از ۹۶ واحد صنعتی در سال ۱۳۹۳ به ۴۱ واحد صنعتی در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.


رجبی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، قبل از هر گونه مجوز برای بهره برداری، توسعه، تغییر خط یا تغییر و نصب، بررسی های لازم توسط اداره کل حفاظت محیط زیست انجام می شود. مشورت با اداره کل حفاظت محیط زیست و تصویب شاخص های زیست محیطی توسط آن اداره کل.


وی گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک از سال ۹۷ تاکنون ۹۸۴ مورد پروژه صنعتی غیر آلاینده مجاز برای ایجاد یا صدور مجوز جاسوسی در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح شده که تاکنون با ۵۸۱ واحد موافقت شده است. که باعث افزایش سرمایه می شود.«سرمایه گذاری و اشتغال زایی در استان.


انتهای پیام/