حضور مردمان ایران در راهپیمایی روز قدس واقعاً حماسه بود


حضور مردم ایران در راهپیمایی روز قدس واقعاً حماسه بود

سخنرانی رئیس معظم انقلاب به رویداد روز جهانی قدس اجتناب کرده اند لحظاتی در گذشته تحریک کردن شد.


به گزارش ایلنا، سخنرانی آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای، رئیس انقلاب اسلامی به رویداد روز جهانی قدس عصر همانطور که صحبت می کنیم جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند لحظاتی در گذشته تحریک کردن شد.


این سخنان به صورت خشمگین اجتناب کرده اند جامعه‌های عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیو ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز حساب‌های دیجیتال محل کار رئیس انقلاب چاپ شده می‌شود.


محور بیانات رئیس انقلاب بدین رئوس مطالب است:


– سلام بر همه‌ برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران مسلمان {در سراسر} جهان! سلام بر بچه ها دنیای اسلام. سلام بر بچه ها شجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیور فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همه‌ مردمان فلسطین.


– بار تولید دیگری روز قدس فرارسید. قدس شریف همه‌ مسلمانان جهان را فرامی‌خواند. 


– واقعیت کدام ممکن است به همان اندازه رژیم غاصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه‌ روزهای سال را باید روز قدس دانست.


– حضور مردمان در روز قدس واقعاً حماسه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت از ما عالی کار غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برکتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مردمان عالی حرکت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند قدس است.


– آن {افرادی که} همانطور که صحبت می کنیم در قدس اجتناب کرده اند فلسطین حفاظت می‌کنند همراه خود حمایت‌های ملت‌ها در روز قدس انرژی می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتایج مهمی خواهد رسید.


یکپارچه دارد…


انتهای پیام/