حضور نیروهای خارجی در قفقاز نگرانی مشترک کشورهای منطقه است


حضور نیروهای خارجی در قفقاز نگرانی مشترک کشورهای منطقه است


به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان با اشاره به عمق روابط ایران و جمهوری آذربایجان، دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس سیکا در آستانه قزاقستان را بسیار مهم توصیف کرد.


وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر در منطقه قفقاز بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان تاکید کرد و این رویکرد را سیاست همیشگی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.


وی حضور نیروهای خارجی در قفقاز را دغدغه مشترک کشورهای منطقه دانست و بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران با استقرار هرگونه نیروی خارجی در منطقه تاکید کرد.


جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز روابط دو کشور را مهم و پایدار در این گفت وگو دانست.


وی در حالی که مخالف حضور نیروهای خارجی در منطقه بود، از مواضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه حمایت کرد.


انتهای پیام/