حضور یگان‌های انتظامی، ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت در راهپیمایی روز قدس


حضور یگان‌های انتظامی، ترافیکی و اطلاعاتی پلیس و پایتخت در راهپیمایی روز قدس

رییس پلیس تهران غول پیکر ازحضور یگان‌های انتظامی، ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت در راهپیمایی روز قدس خبر داد.


به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی همراه خود ردیابی به اینکه بلافاصله حمایت اجتناب کرده اند افراد مظلوم فلسطین حفاظت اجتناب کرده اند حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی همراه خود ظالمان است، دقیق داشت: رژیم غاصب صهیونیستی نزدیک منصفانه قرن است کدام ممکن است همچون غده سرطانی در قلمرو خاورمیانه سرباز کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت افراد مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را همراه خود مشکل‌های شدید مواجه کرده است.


 وی افزود رژیم صهیونیستی اسرائیل وصله ناجوری است کدام ممکن است در کل حضور نامشروع  شخصی در قلمرو جنایت های بی شماری را رقم زده است، عنوان داشت: اسرائیل در واقعیت عامل ناامنی در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به حقوق انسانهای مظلوم است کدام ممکن است باید طو مار آن در هم پیچیده شود.


 سردار رحیمی اظهار داشت: مقابله همراه خود ظالمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستمکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند مظلومان عرف الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت در برابر این ظالمان گناه نابخشودنی است چرا کدام ممکن است این سکوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تفاوتی موجب گستاخ شدن ظالمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضییع بیش اجتناب کرده اند پیش حق مظلومان تبدیل می شود. 


رئیس پلیس پایتخت  همراه خود ردیابی به اینکه همه تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی ها انتظامی ، ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره برای برگزاری هرچه خارق العاده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتره راهپیمایی روز قدس اندیشیده شده است، دقیق داشت: در کل مسیر های دهگانه راهپیمایی روز قدس پلیس پایتخت حضوری سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر رنگ ممکن است داشته باشد.


رییس پلیس پایتخت همراه خود ردیابی به اینکه در راهپیمایی روز جهانی قدس شاهد حضور میلیونی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مسئولان بلندپایه خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی خواهیم بود، اظهار داشت: این بار هم افراد آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر ایران اسلامی همراه خود مشت های گره کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم صدا انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک شخصی را اجتناب کرده اند ظالمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آن اسرائیل غاصب نماد خواهند داد ، افزود؛ یگان‌های انتظامی، ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت در راهپیمایی روز قدس همراه خود اقتدار حضور پیدا می کنند.


انتهای پیام/