حقوق کارمندان در سایه تهاجم وحشیانه سرمایه‌داری به ساخت از نزدیک کاهش کشف شد/ اتکای چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به فارکس بومی در بازارهای جهان به سقوط دلار منجر تبدیل می شود


حقوق کارگران در سایه تهاجم وحشیانه سرمایه‌داری به تولید به شدت کاهش یافت/ اتکای چین و روسیه به ارز محلی در بازارهای جهان به سقوط دلار منجر می شود

رئیس حزب عصر دموکراتیک مصر به همان اندازهٔکید کرد کدام ممکن است حقوق کارمندان در سایه تهاجم وحشیانه سرمایه‌داری به جنبش کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیمنه آن بر بازارهای جهانی از نزدیک کاهش کشف شد.


«ناجی الشهابی» رئیس حزب عصر دموکراتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید  رئیس هماهنگ‌کننده جریان مدنی مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو سابق پارلمان این ملت  به رویداد روز جهانی کارمند در رئوس مطالب وقایع امروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های کنونی کارمندان در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار ایلنا اظهار داشت:‌ کارمندان جهان هر سال اول ماه می را شناخته شده به عنوان عید سالانه شخصی جشن می‌گیرند. امروز در اصولاً کشورهای جهان شناخته شده به عنوان روز جهانی کارمند شناخته می‌شود کدام ممکن است قدمت آن به بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ سال می‌رسد. روز جهانی کارمند به حمایت اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند مبارزات آنها در کل سال‌ها اختصاص داده می‌شود. امروز در راستای تکریم مبارزات چندین ساله کارمندان به طور مناسب در سال ۱۸۸۹ میلادی در اولین کنوانسیون بین‌المللی سوسیالیست در پاریس کدام ممکن است برای یادبود موضوع «هایمارکت» برگزار شد، رسما تعطیل گفتن شد. 


الشهابی اظهار داشت: این موضوع به نبرد‌ها، اعتصاب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورش هایی مرتبط بود کدام ممکن است در سال ۱۸۸۶ میلادی بین اتحادیه کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس شیکاگو رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات کارمندان علیه این تقابل‌ها در اصولاً مناطق آمریکا یکپارچه کشف شد. در سال ۱۹۰۴ میلادی، مبارزات کارگری یکپارچه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مرحله جدیدی شد کدام ممکن است طی آن اتحادیه‌های کارگری در تمام کشورهای جهان در نشانه در عمق‌ای خواهان صدور قوانین کار برای کاهش انواع ساعات کار روزانه به هشت ساعت بودند.


وی افزود: کارمندان در کشتی های شخصی سودآور به کاهش ساعات کار روزانه به هشت ساعت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مبارزات در ایالت کالیفرنیا نیز تکرار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان توانستند بخشی اجتناب کرده اند حقوق اجتناب کرده اند بازو گذشت شخصی را احیا کنند. در واقعیت، روز کارمند ادای احترام به کشتی کارمندان علیه سیستم سرمایه‌داری استثمارگر است.


الشهابی اظهار داشت: در متعدد اجتناب کرده اند کشورهای جهان اجتناب کرده اند قاره آفریقا یادآور مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر گرفته به همان اندازه قاره آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهایی یادآور چین، هندوستان، سوریه، عراق، فلسطین، اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه سایر عوامل جهان یادآور ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه روز اول ماه می را شناخته شده به عنوان روز کارمند جشن می گیرند. 


وی تاکید کرد: همراه خود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه آمریکا آمریکا شناخته شده به عنوان خوب قطب جهان هر دو بیشتر بگوییم شناخته شده به عنوان مدیریت‌گر جهان، هیمنه نظام مالی آن بر اقتصاد اصولاً کشورهای جهان، غارت ثروت‌های جهانی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دلار آمریکا شناخته شده به عنوان فارکس کسب، کالا، انجام پیشنهادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور در کانال سوئز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش آن توسط کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، حقوق کار در سایه تهاجم وحشیانه سرمایه‌داری به جنبش کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آن بر بازارهای جهانی {به دلیل} حرصش برای به بدست آوردن به سودهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از برابر کردن چیز خوب در مورد پولی شخصی اجتناب کرده اند طریق تحمیل انحصار در بازارهای تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی آمریکا آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای لاتین فوق العاده کاهش کشف شد.


الشهابی اظهار داشت:‌ جنبش کارگری اجتناب کرده اند این گذشته تاریخی روزهای غم‌انگیزی را سپری کرد، اگرچه کورسویی برای نوک دادن به دوران هیمنه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌داری وحشیانه آن پس اجتناب کرده اند آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیار شدن تقریباً همه کشورهای جهان نسبت به خطر وابستگی به دلار آمریکا در پیشنهادات بازارهای جهانی بیانیه می‌شود. 


وی افزود:‌ انتخاب فدراسیون روسیه برای متعهد شدن واحد مالی شخصی، «روبل»، شناخته شده به عنوان فارکس مشخص شده برای تیز کردن بهای کالا نفت به کشورهای اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحویل دادن آنها به سمت این انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اقدام چین به بستگی دارد فارکس شخصی، «یوان» در کار با هم همراه خود بازارهای جهانی به ایده تحریک کردن دقیق فروپاشی این نظام مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی‌های جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از قطبی ناشی اجتناب کرده اند . 


الشهابی در نهایت به همان اندازهٔکید کرد کدام ممکن است {در این} نظام جدید، سرمایه‌داری وحشیانه رو به افول گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت اتحادیه‌های کارگری یک بار دیگر اجتناب کرده اند نو احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای جدیدی برای کارمندان محقق خواهد بود. 


 


انتهای پیام/