حمایت از شرکت های خصوصی و دانشگاهیان در اولویت برنامه های نیروی دریایی است


حمایت از شرکت های خصوصی و دانشگاهیان در اولویت برنامه های نیروی دریایی است

فرمانده ناوگان راهبردی ارتش در بازدید از شرکت های کشتی سازی جنوب کشور بر حمایت شرکت های خصوصی و دانشگاهیان تاکید کرد.


به گزارش ایلنا، دریادار شهرام ایرانی در بازدید از شرکت های کشتی سازی جنوب کشور، ضمن خرسندی از پیشرفت چشمگیر متخصصان و دانشمندان حوزه صنایع دریایی، در تحقق پتانسیل ساخت و توسعه تجهیزات خشکی منطبق با . وی گفت: استراتژی نظامی قطعا نقش حمایتی برای شرکت های خصوصی و دانشگاهی خواهد داشت.


وی در خصوص اظهارات مدیرکل خیزش مبنی بر حضور مقتدرانه در اقیانوس ها گفت: توجه ویژه ای به آن خواهیم داشت. به توانمندی و عملکرد شرکت های دانش بنیان».


فرمانده کل نیروی دریایی ارتش حضور موثر این نیرو در اقیانوس‌ها با وجود تحریم‌های وحشیانه را نتیجه حمایت از دانش و توان بومی جوانان کشورمان و ممتاز بودن آن دانست.


انتهای پیام/