حمله اجزا داعش به استان کرکوک


حمله عناصر داعش به استان کرکوک

شبه نظامیان داعش در حمله ها به صورت جداگانه عصر قبلی ۲ نفر را کشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر را زخمی کردند.


به گزارش خبرگزاری «کردستان ۲۴»، اجزا مسلح داعش عصر دیروز در حمله ها به صورت جداگانه ۲ نفر را کشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر را زخمی کردند.


{در این} حمله ها خوب غیرنظامی نیز ربوده شد.


خوب تأمین پلیس {در این} استان اظهار داشت کدام ممکن است شبه نظامیان داعش در حمله به حداقل یک گروه نیروی دریایی تکیه کن به وصفی العاصی، مشاور پارلمان عراق، خوب نفر را کشته، ۲ نفر را زخمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر تولید دیگری را ربودند.


به آموزش داده شده است این تأمین، در حمله داعش در جنوب کرکوک خوب نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تن تولید دیگری از نزدیک زخمی شدند.انتهای پیام/