حمله موشکی به پایگاه نیروی دریایی ترکیه در شمال عراق


حمله موشکی به پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق

عالی موشک به پایگاه زیلیکان، جایی کدام ممکن است نیروهای ترکیه در شمال عراق مستقر هستند، اصابت کرد.


به گزارش خبرگزاری لبنان به نقل اجتناب کرده اند المیادین، پایگاه «زیلیکان» کدام ممکن است پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق است، هدف موشک قرار گرفت.


این پایگاه کدام ممکن است در قلمرو بشیقه در شرق موصل قرار دارد، هدف چندین موشک قرار گرفت.


هیچ گروهی پاسخگویی این حمله را بر عهده نگرفته است.


گزارشی اجتناب کرده اند تلفات هر دو خسارت جانی گزارش نشده است.


انتهای پیام/