حمله موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپخانه ای ترکیه به جهان ای در حومه الحسکه


حمله موشکی و توپخانه ای ترکیه به منطقه ای در حومه الحسکه

نیروهای ترکیه بار تولید دیگری حومه شهر ابوراسین در حومه شمال غربی حسکه را هدف قرار دادند.


به گزارش این خبرگزاری به نقل اجتناب کرده اند صنعا، نیروهای ترکیه بار تولید دیگری حومه شهر «ابو راسین» در حومه شمال غربی حسکه را هدف قرار دادند.


دارایی ها بومی گفتند کدام ممکن است نیروهای ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های طرفدار مقامات، خانه‌های غیرنظامیان در روستای درداره در حومه شمال غربی این ملت را موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله‌های توپخانه شلیک کردند.


این دارایی ها افزودند کدام ممکن است این حمله خسارت مادی به منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین های کشاورزی وارد کرده است.
انتهای پیام/