خانم شبستری بر تأثیر سقوط اجتناب کرده اند آپارتمان جان باخت


دختر شبستری بر اثر سقوط از آپارتمان جان باخت

خانم ۱۷ ساله ای بر تأثیر سقوط هر دو پرت شدن اجتناب کرده اند منصفانه واحد آپارتمانی در شبستر جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داد.


به گزارش النا، این شخص به مشاوره شاهدان عینی اجتناب کرده اند طبقه پنجم آپارتمان شخصی حل و فصل پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دم جان باخت.


تجزیه و تحلیل های اولین ماموران کلانتری شبستر آرم می دهد این خانم جوان بر تأثیر سقوط اجتناب کرده اند قله ۱۵ متری در جهان ۳۳ شبستر جنب منطقه پارکینگ ماشین کلی جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده است.


جسد خانم ۱۷ ساله پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق پلیس همراه خود مقام قضایی برای تحقیقات اصولاً به پزشکی قانونی تبریز منتقل شد.


ماموران پلیس اعلان شبستر در جاری تجزیه و تحلیل دلیل برای این حادثه هستند.انتهای پیام/