خانوار های زندانیان بدسرپرست / ۵۰۰۰ خانوار نیازمند زندانی ایجاد شدند


خانواده های زندانیان بدسرپرست / 5000 خانواده نیازمند زندانی شناسایی شدند

مدیرعامل محله حمایت اجتناب کرده اند زندانیان همراه خود خاص اینکه موضوع آزادی زندانیان در سال های فعلی زیبایی شناختی شده است، ذکر شد: نکته ای کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند آن غافل شدیم خانوار زندانیانی است کدام ممکن است به خاطر همسرانشان دستگیر شدند.


به گزارش خبرنگار ایلنا، مظفر الفندی مدیرعامل گروه حمایت اجتناب کرده اند زندانیان در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین مراسم گلباران حمایت اجتناب کرده اند خانوار زندانیان کدام ممکن است همراه خود حضور غلامعلی محمدی رئیس گروه زندانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرماندهی برگزار شد، ذکر شد: برای ساماندهی زندانها جمعی اجتناب کرده اند هنرمندان به همت خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد دیه تشکیل شد.


وی شکسته نشده داد: با این حال نکته ای کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند آن غافل شدیم خانوار زندانیانی است کدام ممکن است توسط شوهرانشان در محاصره قرار گرفتند. وقتی منصفانه زندانی زندانی تبدیل می شود خانوار اش گرفتار می شوند، ساده زندانی تاوان جرم او را می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار او تاوان بی گناهی او را می پردازند.


مدیرعامل صفحه بحث حمایت اجتناب کرده اند زندانیان ذکر شد: در تهران ۵ هزار خانوار زندانی نیازمند زیر جاده فقر را ایجاد کرده ایم کدام ممکن است باید ۵۰۰ هزار تومان صنوبر کنیم.


وی شکسته نشده داد: اجتناب کرده اند ابتدای امسال کمک های نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنقدی بدست آمده کرده ایم. امشب امیدواریم ده میلیارد تومان کمک کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند مشارکت افراد در انتخاب است.


رئیس گروه زندانها پنجاه میلیون تومان به این مراسم کمک کرد.انتهای پیام/