خدمات حفاظتی Dambeschki در مناطق کمبرخوردار دزپارت + تصوور


خدمات حفاظتی دامبشکی در مناطق کمبرخوردار دزپارت + تصوور

سرپاست، اداره دامپاشکی، شهرستان


به گذرش خبرنگر ایلنا از خوزستان، داریوش شاهپوری امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ایزه دشت: اداره دمپشکی شهرستانهای ایزا و دزپارت به مناسبت میلاد با سعادت امام علی (علیه السلام) و دار رستایمان جفره روم شهرام. دزپارت، مناطق صعب العبور، جایی که شهرستان است، نیازمندان، رسانی کرندند.


شاهپوری آوزد: نماهای رایگان خدمات حفاظت و بهدشتی دمپاشکی از قبیل واکسین توزیع سموم داروهی دمپاشکی بخش کماک ویژه مناطق صعب العبور دامداران و کمبرخوار شهرستان دز جمالی قدمانی قدمانی قدمانی قدمانی.


وی در پایان هدیه: روستاهای سید خضر، بوردزرد، سبزی ازجمله روستاهای بودند که در خدمت رسانی گروه قار گرافتند.


تصویر WhatsApp 2022-02-16 در ساعت 6.52.52 صبح (1)


تصویر WhatsApp 2022-02-16 در ساعت 6.52.52 صبح (2)تصویر WhatsApp 2022-02-16 در ساعت 6.2.52.52 صبح


تصویر WhatsApp 2022-02-16 در ساعت 6.52.53 صبح (1)


تصویر WhatsApp 2022-02-16 در ساعت 6.52.53 صبح (2)


تصویر WhatsApp 2022-02-16 در ساعت 6.52.54 صبح


انتهای پیام/