داستان جذاب با توجه به حمایت هواداران سلتیک اجتناب کرده اند eire


داستان جالب در مورد حمایت هواداران سلتیک از ایرلند

هواداران سلتیک در آستانه ورزشی امشب پرچم eire را در ورزشگاه برافراشتند.


به گزارش ایلنا، سلتیک در مرحله نیمه بسته شدن جام تجهیزات گلف های اسکاتلند میزبان گلاسکو رنجرز {خواهد بود}. این دیدار همراه خود شیوع ۲ بر صفر نیروی کار میهمان به نوک رسید به همان اندازه به مرحله بسته شدن گلاسکو راه یابد.


هواداران سلتیک در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مسابقه پرچم eire را همراه خود گازهای رنگی در پایین به اهتزاز درآوردند. در حالی کدام ممکن است این مسابقه در اسکاتلند برگزار می شد، تعیین کنید گیری این پرچم به سختی غیرمعمول به نظر می رسد با این حال همراه خود بازرسی منصفانه داستان عجیب و غریب، این علامت پرس و جو بردن تبدیل می شود.


قحطی غول پیکر eire اجتناب کرده اند ۱۸۴۵ به همان اندازه ۱۸۵۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات از حداکثر مالی در نتیجه افزایش از حداکثر مهاجرت eire در قرن نوزدهم شد. پس اجتناب کرده اند این مهاجرت، گروه ایرلندی در شهرهای غول پیکر اسکاتلند معادل گلاسکو انبساط چشمگیری کشف شد. با این حال منصفانه اشکال وجود داشت: ایرلندی ها کدام ممکن است اکثراً مسیحی کاتولیک بودند، {به درستی} توسط گروه پروتستان اسکاتلند پذیرفته نشدند. برای اسکاتلندی ها، آنها چیزی اصولاً اجتناب کرده اند طبقه کارمند فقرا بودند، اگرچه برخی اجتناب کرده اند آنها به مشهور رسیدند. ایرلندی ها نیز اجتناب کرده اند پروتستان ها راضی نبودند. در زمان قحطی، سوراخ طبقاتی بیداد می کرد. روزانه تعداد انگشت شماری کاتولیک ایرلندی در دوبلین می مردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتستان های ثروتمند در بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید eire شمالی باقی مانده است جشن های باشکوهی برگزار می کنند. آنها سوگند کاتولیک را نادیده گرفتند، به تقاضا کمک آنها پاسخ مناسبی ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ بین ۲ گروه مذهبی در eire جدی تر شد.


اندرو کرنس برادر ویلفرد ایرلندی الاصل بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سالها در دانشگاه برادران ماریست در فرانسه برای خدمت به گروه ایرلندی-اسکاتلندی به گلاسکو مهاجرت کرد. ولفرد در سال ۱۸۸۸ تجهیزات گلف سلتیک را برای ترکیبی آوری پول برای جوانان کاتولیک ایرلندی ساختمان کرد. حالا قابل دستیابی است اتصال سلتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید eire برای شما ممکن است به سختی واضح تر باشد. نماد تجهیزات گلف اجتناب کرده اند گیاه سراسری eire (یونجه) گرفته شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ بی تجربه این هویت ایرلندی را بیش اجتناب کرده اند پیش نماد می داد.


سراسری گرایان ایرلندی دنبال کنندگان سلتیک هستند. برخلاف سلطنت طلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتستان ها، آنها امکانات خاصی در رسانه ها ندارند. پس مکان بیشتر اجتناب کرده اند منصفانه استادیوم فوتبال برای اعتراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق نظراتشان؟ سکوهای استادیوم سلتیک برای او یا او تغییر به دکه روزنامه فروشی شد. همراه خود توسعه تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده این سیستم های فوتبال به واسطه ای قادر مطلق بازو یافته اند. چیزی کدام ممکن است همه وقت به دنبالش بوده اند. گزارشگران فوتبال در هر مکان واحد بوده اند: سطح اجتناب کرده اند استادیوم، موجود در میله های شهر، هنگام ورزشی، موجود در استادیوم، روی سکوها، هر جا کدام ممکن است در نظر گرفته شده کنید… درخواست شده است هر دو نامطلوب رسانه ای برای جمهوری خواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرلندی ها شدند.


این جریان های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس های ایرلندی اساس در گذشته تاریخی سلتیک دارند. سلتیک به این جریان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عملکرد ها افسانه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان به همین تعیین کنید شناخته ممکن است. برایان مک گویرک، نویسنده Celtic FC – Ireland Connection می گوید:


سلتیک باشگاهی است کدام ممکن است ما ایرلندی ها همراه خود خوشحال از می توانیم آن را تجهیزات گلف شخصی بنامیم. سلتیک میراث ما است کدام ممکن است اجتناب کرده اند پسران ایرلندی شجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینا معادل برادر ویلفرد، پت ولش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان گلس به ارث رسیده است. متعدد اجتناب کرده اند پسران بزرگی کدام ممکن است در تشکیل سلتیک نمایندگی کردند، مهاجران ایرلندی بودند. منصفانه ایرلندی {به دلیل} قحطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبوه سیاسی در آن نقطه فلج شده بود. ما ساده اجتناب کرده اند سلتیک حمایت نمی کنیم. سلتیک بخشی اجتناب کرده اند ماست. سلتیک برای ما چیزی بیش اجتناب کرده اند منصفانه تجهیزات گلف فوتبال است. سلتیک منصفانه مکتب، منصفانه هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن ایرلندی بودن در eire است.


انتهای پیام/