درآمد گردشگری در قطر ۱۹.۶۶ نسبت افزایش کشف شد


درآمد گردشگری در قطر 19.66 درصد افزایش یافت

درآمد گردشگری قطر در سال ۲۰۲۱ به ۴.۲۶۲ میلیارد دلار رسید کدام ممکن است ۱۹.۶۶ نسبت نسبت به سال در گذشته کدام ممکن است ۳.۵۶۱ میلیارد دلار بود، افزایش داشت.


به گزارش النا، داده های موسسه مالی مرکزی قطر آرم می دهد کدام ممکن است ارزش های قطر برای گردشگری خارجی به ۱۰.۰۳۳ میلیارد دلار رسیده است کدام ممکن است این رقم در سال ۲۰۲۰ ۶.۷۴۰ میلیارد دلار {بوده است}.


به آگاه این موسسه مالی، ارزش های قطر برای گردشگری خارجی در سال ۲۰۲۱ بین ۲.۹۷۰ میلیارد دلار در سه ماهه اول و یک جفت.۹۷۷ میلیارد دلار در سه ماهه دوم، ۲۲۳۲ میلیارد دلار در سه ماهه سوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۵۳ میلیارد دلار در سه ماهه چهارم متغیر {بوده است}.


موسسه مالی قطر افزایش ارزش های گردشگری را به تسریع واکسیناسیون جهانی علیه ویروس کرونا به همان اندازه بالا سال ۲۰۲۰، پذیرش بیش اجتناب کرده اند عالی واکسن برای این ویروس توسط گروه جهانی بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت سویه ها اثیری نسبت داد.


بر مقدمه این گزارش؛ درآمدهای گردشگری قطر در سال ۲۰۲۱ به ۴.۲۶۲ میلیارد دلار رسید کدام ممکن است ۱۹.۶۶ نسبت نسبت به سال در گذشته کدام ممکن است ۳.۵۶۱ میلیارد دلار بود افزایش داشت.


قطر همراه خود خوب ارزش ۱.۳۵۵ میلیارد دلار بیشترین خوب ارزش درآمدهای گردشگری خانه را در سه ماهه اول سال قبلی به سند رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن در سه ماهه دوم ۱.۷۴۰ میلیارد دلار، در سه ماهه چهارم ۱.۷۴۰ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد ۳.۳۵ میلیارد دلار قرار گرفت. . این ماه ۹۱۴ میلیون دلار بود


انتهای پیام/