درگیری عجیب در بازی استقلال و گل قهر (معکوس)


درگیری عجیب در بازی استقلال و گل قهر (معکوس)

نیما اول ددار استقلال و گل قهر سیرجان با درگیری عجیبی همراه بود.


به گزارش ایلنا، ددار بین تیمهای استقلال تهران و گل قهر سیرجان از هفتا پست و مسابقات برترین نقطه کشور است که برابر یوک بر باک در نیما اول دنبال میچود است.


جریان نیما اول بازی فرهاد مجیدی، ایراد طرح کی تاپ حیدری هینگمی بیرون از زمین شاد، تاپ را از محمدرضا خانزاده ندادا و موضوع درگیر لفظی مثبت بین نمکت نمکت نشینان استقلال با. بازیچانان حریت.


عکاسی من جایی است که می خواهید یک ک با کارت زرد بری خانزاده، فرهاد و فرزاد مجیدی همرا بود.


IMG_20220306_185947_858


انتهای پیام/