دزدی غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قتل ناروا


دزدی خیالی و قتل ناروا

جانشین رئیس پلیس اعلان تهران غول پیکر در کشتی همراه خود جرایم قانونی اجتناب کرده اند دستگیری شخص خاص کدام ممکن است در نبرد فیزیکی مورد اصابت گلوله قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ۲ نفر {در این} حادثه شد، خبر داد.


به گزارش ایلنا، بازپرس سرهنگ مرتضی نصاری اظهار داشت: بامداد یکم مردادماه سال قبلی ۲ شخص جوان در برابر این عالی دامداری در جهان فیروزآباد شهری مجروح شدند.


وی افزود: ماموران به محض گفتن این خبر راهی محل حادثه شدند کدام ممکن است در تحقیقات اولین خاص شد یکی اجتناب کرده اند فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی شخص جوان مورد اصابت گلوله قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند با این حال تعدادی از ساعت بعد {به دلیل} جراحات از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی، نگهبان جان باخت.


نصاری یکپارچه داد: در پی از دست دادن زندگی شخص جوانی به اصل وکیل بخش هفتم دادسرای شهرستان، تحقیقات اجتناب کرده اند سوی تحقیقات ناحیه دهم پلیس اعلان پایتخت تحریک کردن شد.


وی اظهار داشت: همراه خود حضور کارکنان قانونی در محل، مالک مزرعه کدام ممکن است در نبرد نیز حضور داشت به بازپرسان اظهار داشت: حدود نیم ساعت بامداد بود کدام ممکن است بصیر، نگهبان این موضوع را به من می خواهم اطلاع داد. عالی تجهیزات پژو ۲۰۶ همراه خود سه سرنشین جدا دیوار مزرعه پارک شده بود. بصیر می اظهار داشت احتمالاً می رود سرنشینان پژو قصد خانه شکنی اجتناب کرده اند گاوداری داشته باشند. من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصیر چوبی برداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند احتمال خانه شکنی {به سمت} سرنشینان پژو رفتیم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند سرنشینان پژو مجروح شد.


نصاری اظهار داشت: در یکپارچه تحقیقات ۲ سرنشین پژو ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند با این حال سرنشینان پژو اظهارات مختلفی کردند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها در تحقیقات اظهار داشت: تکانشی سه جوان آمدند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها کشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد تحریک کردن شد. بین ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر اجتناب کرده اند طرف مقابل در جریان نبرد عکس گرفتن می کرد.


معاون کشتی همراه خود جرایم قانونی پلیس اعلان تهران غول پیکر اظهار داشت: اظهارات سرنشینان پژو همراه خود اظهارات صاحب مزرعه مشخص بود. شهرام دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص جوان برای بازجویی به اداره داده ها منتقل شد. .


نصاری افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه سومین سرنشین پژو کدام ممکن است {در این} حادثه مجروح شده بود، شخص تیرانداز را اجتناب کرده اند نزدیک دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها شاهد حادثه بود، اجتناب کرده اند وی درخواست شده است شد به همان اندازه عکس گرفتن بین متهمان دستگیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص جوان را ایجاد تدریجی. مامور عکس گرفتن


نصاری اظهار داشت: «شهرام» در یکپارچه تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات زودتر شخصی، با این حال در برابر این مدارک پلیس اعتراف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ساعت شب حادثه من می خواهم هم همراه خود سرنشینان پژو در مزرعه بودم کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کردیم قابل انجام است. دزد باشید من می خواهم عالی سلاح دارم.


نصاری در نهایت اظهار داشت: شهرام به اتهام قتل عمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر تولید دیگری به اتهام مشارکت در قتل به زندان افتادند.


انتهای پیام/