دستور اجرایی مربوط به ارتباط مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت ابلاغ شد


دستور اجرایی مربوط به ارتباط مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت ابلاغ شد

فرمان اجرایی مربوط به ارتباط مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.


به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه ۲۴ تیر ۱۴۰۱ و در اجرای جزء (۱) بند (۱) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تغییر روابط مالی دولت و شرکت نفت ضمن بررسی قرارداد فیمابین از وزارت نفت (از طرف دولت) و شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه حجم گیری و اندازه گیری فشار نفت، گاز و فرآورده های اولیه، با قوانین عملیاتی مرتبط موافقت کرد.


انتهای پیام/