دستگیری توطئه کننده علیه قاسم گومرت طواف


دستگیری توطئه کننده علیه قاسم گومرت طواف

سرویس مطبوعاتی کمیته ایمنی سراسری قزاقستان اجتناب کرده اند دستگیری منصفانه مزدور خارجی کدام ممکن است برای حمله به رئیس جمهور قزاقستان استفاده شده بود، خبر داد.


به گزارش خبرگزاری آناتولی به نقل اجتناب کرده اند ریانووستی، سرویس مطبوعاتی کمیته ایمنی سراسری قزاقستان اجتناب کرده اند دستگیری منصفانه مزدور خارجی کدام ممکن است قصد حمله به قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان را داشت، خبر داد.


این محل کار در ادعا ای کدام ممکن است همین الان (یکشنبه) آشکار کرد، ادعا کرد کدام ممکن است منصفانه افسر اطلاعاتی خارجی در ۲۵ مارس ۲۰۲۲ منصفانه شهروند جمهوری الف را کدام ممکن است جستجو در ترور رئیس جمهور در شهر نورسلطان بود، دستگیر کرد.


این ادعا می افزاید کدام ممکن است شخص بازداشت شده متهم به توطئه علیه بسیار زیاد تولید دیگری اجتناب کرده اند افسران قزاقستانی است.


{در این} ادعا به تماس گرفتن مزدور خارجی ردیابی ای نشده است.انتهای پیام/