دستگیری سارقان تریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیفی جات در مرزهای شلمچه


دستگیری سارقان تریلی و صیفی جات در مرزهای شلمچه

دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب خرمشهر اجتناب کرده اند دستگیری ۵ نفر در اتصال همراه خود خانه شکنی سبزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیفی جات در مرز شلمچه خبر داد.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند خوزستان، چندی پیش فیلمی اجتناب کرده اند عالی خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشاوره مردمان خانه شکنی وسایل نقلیه های بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستانی در مرز شلمچه در دنیای آنلاین ما آشکار شد کدام ممکن است پاسخ های متعدد را در پی داشت.


دادستان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب خرمشهر فاخر باوی {در این} خصوص گفت: همراه خود تخلیه عکس های خانه شکنی در مرزهای شلمچه دستورالعمل ها قضایی برای تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری متهمان صادر شد.


وی افزود: در حال حاضر ۵ متهم {در این} اتصال دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزایش تحقیقات در اختیار پلیس توجه قرار گرفتند.


بافی اظهار داشت: خودروی پژو مورد استفاده {در این} خانه شکنی ها اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.


انتهای پیام/