دوربین غیر از دعوت اجتناب کرده اند اقوام سراغشان سر خورد/ بینندگان بلافاصله تلویزیون پذیرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دیروز غافل نیستند.


دوربین به جای دعوت از اقوام سراغشان رفت/ مخاطبان امروز تلویزیون پذیرا و از دیروز غافل نیستند.

سید جواد سیدمحسنی تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تلویزیون معتقد است کدام ممکن است معما این سیستم های بلافاصله تولید دیگری پذیرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غافل اجتناب کرده اند تماشاگران دیروز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید راه آنها را یکپارچه دهیم.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، سید جواد سید محسنی (تهیه کننده، کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده تلویزیون) آثاری چون «یهوه همین الان»، «رستاخیز پول»، «جاده باستر»، «سلام»، «۲ خیابان»، «ماه طلوع می تنبل»، «درود»، «برف» ، “بازدید ایمن” را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کیف پولش. به بهانه منتشر شده این سیستم «سلام» کدام ممکن است در رویداد هایی مربوط به شعبانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز بازدید کننده بینندگان جامعه ۲ بود، اظهار داشت وگویی همراه خود این این سیستم ساز تلویزیون انجام دادیم کدام ممکن است در یکپارچه می خوانید:


اجتناب کرده اند چه روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه وارد این سیستم های تلویزیونی از حداکثر؟


او همراه خود کارهای گرافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن وارد دنیای آثار هنری شد. شاید بینندگان مجموعه انیمیشن «بهار» نشاط هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای آن را تا حد زیادی به خاطر بسپارند. مدت کوتاهی بعد وارد دنیای واقعیت شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیونی این سیستم های مختلف را بر عهده بدست آوردم، مثلاً چندین ماموریت برای پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی تحمیل کردیم کدام ممکن است در آن نقطه خدا را شکر دیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای زیادی به پا کرد. او علاوه بر این فیلم های مختصر، نیمه داستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند همراه خود موضوعاتی چون «ایران»، «حوادث رانندگی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مونتاژ. چندین سال است کدام ممکن است انیمیشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندهای مرتبط همراه خود پلیس FAT را نیز ساخت کرده ایم.


خواه یا نه آموزش خواهید کرد همراه خود حرفه حال خواهید کرد گفته می شود؟


من می خواهم لیسانس کارگردانی سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق لیسانس ادبیات نمایشی دارم. او علاوه بر این چندین کتاب در زمینه اصلاح، گرافیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن آشکار کرده است.


این سیستم هایی کدام ممکن است کار کردم تا حد زیادی برای جامعه ۲ بود کدام ممکن است مورد استقبال هم قرار گرفت، پرمخاطب ترین این سیستم ها کدامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف این امر به تذکر خواهید کرد چیست؟


این سیستم هایی چون «همین الان یهویی»، «قیامت پول»، «جاده پاستور»، «سلام»، «۲ طرفه»، «ماه در جاری سقوط»، «سلام»، «برف»، «بازدید ایمن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید . اجتناب کرده اند جمله این سیستم هایی کدام ممکن است همگی در زمان های مختلف اجتناب کرده اند جامعه ۲ سیما منتشر شده شده است.


من می خواهم در سال ۱۳۹۷ زمان زیادی را سپری کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محافظت تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان در ساخت آثاری مربوط به «همین الان یهویی» کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند کارهای بی نظیر من می خواهم {در این} سال بود، پرانرژی بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن به بعد کارهای متنوعی در انواع مختلف آهنگسازی انجام دادم. ، دیالوگ، مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شده برای جامعه ۲ سیما.


این سیستم رستاخیز پول یکی اجتناب کرده اند کارهای گروه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد جامعه ۲ بود کدام ممکن است همراه خود هدف بازرسی اجزا کارآمد بر تورم در نظام مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگویی واقعیت های اقتصاد جهانی اجتناب کرده اند ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار تبدیل می شود. سال قبلی، پنجشنبه ساعت ۵:۰۰ بعد اجتناب کرده اند ظهر. خانم ندا الغفاری (مجری) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای احمد صالحی (کارشناس) نیز در این سیستم حضور داشتند.


این سیستم «جاده پاستیه» کدام ممکن است به رویداد انتخابات ریاست جمهوری تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت شد، کاری اجتناب کرده اند گروه باکلاس اجتماعی جامعه ۲ بود کدام ممکن است توسط آقای محمد سلوکی برای تبیین اندازه مختلف ریاست جمهوری اجرا شد. ، وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرمجموعه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کار کردن آن در بخش اجرایی کشوری تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲۶ خرداد هر عصر ساعت ۹ عصر منتشر شده می شد.


این سیستم «سلام» در نوروز سال قبلی پس اجتناب کرده اند منتشر شده ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۲۵ دقیقه منتشر شده شد. {در این} این سیستم، ورزش های نیروی انتظامی، امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان {انجام شده} توسط نیروی انتظامی در ایام نوروز در بخش های ترافیکی، پیشگیری، مدیریت چرخ دنده مخدر، مرزبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری ساکنان ساخت شد. . در فضایی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده بازرسی این سیستم های نیروی دریایی منتشر شده شده اجتناب کرده اند خبرگزاری ناجا، این این سیستم «مورد پسند ترین» شناخته شد.


این سیستم دورهی کدام ممکن است امسال همراه خود عنوان «بازدید صفان» منتشر شده تبدیل می شود، در نوروز سال قبلی در گذشته اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰ بولتن خبری سال قبلی منتشر شده شد. این این سیستم علاوه بر این بر ایده نظرسنجی این سیستم های ناجا شناخته شده به عنوان «این سیستم دوم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «جالب ترین این سیستم ناجا» انواع شد.


این سیستم “ماه می افتد” کاری اجتناب کرده اند گروه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس جامعه ۲ بود کدام ممکن است به رویداد ایام محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفر سال ۱۴۰۰ در ۶۰ نیمه منتشر شده شد. به ماه محرم در محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان معین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره اجتناب کرده اند کارشان باز شد.


«سلام» یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌هایی است کدام ممکن است وی در روزی کدام ممکن است برخی اشخاص حقیقی {به دلیل} شرایطی بافت ناراحتی می‌کنند، آن را به تماس گرفتن شخصی امتحان کرده است. وی همراه خود دعوت اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی، چهره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانندگان سودآور لحظات شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرنشاطی را برای حاضرین فراهم کرد.


این سیستم «بازدید صفان» نیز عنوان یکی اجتناب کرده اند این سیستم های نوروزی جامعه ۲ است کدام ممکن است همراه خود اجرای مجتبی نظری همراه خود همکاری معاونت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس وزارت ارشاد در پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همت جامعه ۲ سیما منتشر شده تبدیل می شود. ۲ این سیستم. . این این سیستم به امتیازات مهم در رانندگی به طور قابل توجهی در سفرهای نوروزی، مراقبت هایی کدام ممکن است در بازدید، بین سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… باید داشته باشیم، ردیابی می تنبل: ۵۰ به آنتن جامعه {می رود}.


امسال این سیستم استقبال مختلط روی آنتن داشتید، چرا این این سیستم عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا برای نوروز ساخت تبدیل می شود؟


این این سیستم کاری اجتناب کرده اند گروه خانوار جامعه ۲ سیما است کدام ممکن است در ابتدا پنجشنبه ۶ آبان ماه ساعت ۲۱:۱۵ در قالب منصفانه این سیستم شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزنده همراه خود هدف دقیق امتیازات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی در قالب منتشر شده تبدیل می شود. شوخ طبعی برای تحمیل بافت بیشتر در مردمان سپس {به دلیل} استقبال مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای شاد این این سیستم، جامعه انتخاب گرفت این این سیستم را در ایام شعبانیه همراه خود ملاحظه به برگزاری جشنواره های بی شماری کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۵ اسفند ماه در امتداد طرف منتشر شده روتین این سیستم ها برگزار می شد، منتشر شده تنبل. این سیستم پنجشنبه ها اجتناب کرده اند شنبه به همان اندازه چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰. آنتنا کدام ممکن است در این سیستم شعبانیه فوتبالیست های عجیب و غریب، قهرمانان خوشایند، کشتی گیران پیشکسوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هر عصر حاضر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موضوعی به تماس گرفتن آفتاب ایام شعبان. در شهرهای کشورمان به حاضر درآمد.


در این سیستم نوروزی {هر روز} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی سوپراستار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانندگان دعوت می‌کردیم به همان اندازه سال جدید را کدام ممکن است تحریک کردن قرن جدید است برای بینندگان شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد بسازیم. خطبه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزیده های کمدین سلیم یادآوری (عروسک این سیستم)، اجرای مسابقه بین حضار در سالن، حاضر اقوام مختلف کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک سال نو توسط دوربین این سیستم کدام ممکن است به شهرستان ها بازدید کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند جمله بخش های این این سیستم در ایام نوروز است.


با توجه به نامگذاری این سیستم باید بگویم یکی اجتناب کرده اند دغدغه های گروه این سیستم نویسی «سلام» این بود کدام ممکن است مردمان در حین تماشای این سیستم بافت بهتری داشته باشند، عنوان های مختلفی {در این} زمینه بر ما گذاشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان خانم خانم. ندا الغفاری یکی اجتناب کرده اند هم اتاقی ها هم در نظر گرفته شده ما بود این اسم را اصرار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دوستش داشتند. پس اجتناب کرده اند آن حامد مگری لوگوی این سیستم را طراحی کرد.


تاکنون ۲۹ نیمه اجتناب کرده اند «سلام» اجتناب کرده اند جامعه ۲ سیما منتشر شده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک نوروز این انواع به ۳۳ نیمه می رسد.


بازدید به روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق کم برخوردار مشکلات ساخت زیادی دارد. چرا در این سیستم به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها بازدید کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبی {در این} زمینه منتشر شده کردید؟


این المان قرار بود یکی اجتناب کرده اند اجزا بی نظیر این سیستم در ایام نوروز باشد کدام ممکن است متاسفانه {به دلیل} کمیت بیش از حد این سیستم های جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر شدن طول این سیستم سلام، این شانس در ۸ فروردین اجتناب کرده اند انگشت سر خورد. همراه خود اینکه تعدادی از زمانی اجتناب کرده اند تخلیه این آیتم می گذرد، بازخوردهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما دیده ام قابل قبول {بوده است}. این این سیستم برای همه ایرانیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین پیشواز برای تهیه گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو همراه خود مردمان به همه شهرها، روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها {در میان} اقوام مختلف سر خورد، در مقابل اکثر این سیستم‌ها ما اجتناب کرده اند اقوام به این سیستم دعوت نمی‌کردیم، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مختلف دعوت می‌کردیم. گروه های قومی برای حاضر کار جدید. مطالب منتشر شده شده تاکنون به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرودشت اختصاص داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس بینندگان گران قیمت می توانند گزارش هایی اجتناب کرده اند سایر شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام ملت عزیزمان را تماشا کنند. {در این} المان مردمان در برابر این دوربین خوش به اینجا رسید گویی ضمن راه اندازی شد شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع کارشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حاضر شخصیت زیبای جهان، سال نو را تبریک می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال نو را برای همه تبریک می گویند.


امسال {به دلیل} همجواری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همخوانی اعیاد شعبانیه همراه خود عید نوروز، کار گروه های سازنده در وب ها همراه خود اشکال مواجه شد. این کمیت اجتناب کرده اند این سیستم نویسی در قالب ساختار های روزانه دردسرساز نبود؟


مطمئنا، در حرکت دردسرساز بود، مخصوصاً کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند شعبانیه اجتناب کرده اند در گذشته اطلاعی نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر رسیدیم، با این حال به خدا، کارکنان این سیستم نویسی مقاوم، توافق فوری همراه خود مهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … توکل کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم این سیستم ای تهیه کنیم، علاوه بر این جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای نوروز، خوشایند است، مردمان نیز هنگام تماشای این سیستم لحظات خوشی را در امتداد طرف اعضای خانواده شخصی بچشند. جلب توجه است کدام ممکن است بگوییم معما اجتناب کرده اند این کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری شبیه به بیننده پذیرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعل دهه ۵۰ نیست. این معما بلافاصله همراه خود همه رسانه ها در ارتباط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نخواهیم شد اتفاقی همراه خود آنها برخورد کنیم.


پیشنهادات این سیستم در بین مردمان چیست؟ خواه یا نه باقی مانده است آماری اجتناب کرده اند آن دارید؟


در جاری حاضر {به دلیل} سفر، آمار بینندگان خوبی ندارم، با این حال طبق تذکر {افرادی که} در جای دیگر همراه خود آنها برخورد می کنم، این سیستم {راضی کننده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها را دوست دارند. حتی خوشحال از می کردم کدام ممکن است سردار رحیمی (فرمانده نیروی انتظامی تهران عظیم) این این سیستم را تماشا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را این سیستم ای غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس توضیح دادن کرد کدام ممکن است داده ها خوبی به مردمان می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث لذت مردمان تبدیل می شود.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به تنها آماری کدام ممکن است فعلا می توانم به آن است ردیابی کنم باید بگویم انواع بازدیدهای این این سیستم در تلوبیون به همان اندازه ۹ فروردین حدود ۱۹۳ هزار نفر بوده کدام ممکن است برای ما فوق العاده مفید است.


را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلام آخر چیست؟


جا دارد اجتناب کرده اند سرپرست احترام جامعه جناب آقای جعفری جلفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مدیران جامعه تشکر کنم. علاوه بر این اجتناب کرده اند همکارانی کدام ممکن است در این سیستم سلام در کنار من می خواهم بودند، زحمات مجری سرکار خانم نادا غفاری کدام ممکن است علاوه بر این اجرای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسیدن سوالات از محسوس اجتناب کرده اند مهمانان، همراه خود اتاق در نظر گرفته شده نیز همکاری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراح . عروسک سلیم خاطر. شناخته شده به عنوان نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر این سیستم، اجتناب کرده اند سارا کنعانی به خاطر همه عواملی کدام ممکن است به من می خواهم در ساخت این این سیستم کمک کردند تشکر می کنم. امیدوارم سال جدید سال خوبی برای افراد کشورم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عزت اقامت کنند.


انتهای پیام/