دیدار العامری و صدر در بغداد


دیدار العامری و صدر در بغداد

منابع اخبار عراق از جمله ددار اخبار جریان صدر اخبار ائتلاف الفتح دار بغداد اخبار دند.


به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، منابع خبری عراق در ددار، جریان صدر، گزارش ائتلاف الفتح، شهر بغداد، خبر دند.


شما یک منبع سیاسی عراقی دارید، رسانه های کردی مانند «مقتدی صدر»، مدیریت جریان صدر، که بغداد، صفر کرد، توسط «هادی العامری»، گروه ائتلاف «الفتح»، در خانه. وی دیدار و گیفتوگو کرد.


سرچشمه گیفت کجاست: دَدار، در خانه، العامری برگزار کجاست، علت مبارزه و هدف از این قضیه آمادا، بری برگزاری، نستی گستردهتر، در حضور تامی راهبران چارچوب است. هماهنگی، شیعیان عراق، ازمله نوری مالکی، رهبر، ائتلاف دولت قانون غدیر؟»انتهای پیام/