دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و خانم رفسنجان


به عنوان قاب عکس لیگ هفت پیستوم رگابهای دو تیم پرسپولیس و میس رفسنجان دوشنبه ۹ اسفندماه در ورزشگاه آزادی به عنوان رفند که در پایان در بازی پاتری سه بریم یاک اهرم از آزادی طبقه بندی می شوند.

تأملات: مهدی نصیری

۰۹/۱۲/۱۴۰۰۰ ۲۳:۰۶:۲۷

کید نیوز:
۱۲۰۲۷۱۳