دیدار رئیس هلال احمر همراه خود معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری/ وسط نوآوری هلال احمر


دیدار رئیس هلال احمر با معاون علمی و فناوری/ مرکز نوآوری هلال احمر

رئیس گروه هلال احمر در محیط دیدار همراه خود معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری اجتناب کرده اند امضای تفاهم نامه همکاری بین ۲ مجموعه در راستای نتیجه گیری مانترا امسال «ساخت، اطلاعات، اشتغال – آفرینش» خبر داد. در بلند مدت ی نزدیک.


به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} گروه هلال احمر؛ پیرحسین کولیوند صبح درست در این لحظه همراه خود سورنا ستاری معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص بهبود روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درجه کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ۲ مجموعه همراه خود همکاری نمایندگی های اطلاعات بنیان گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.

همراه خود ملاحظه به بیانات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا امسال «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مضاعف در راس انتخاب های ورزش هلال احمر قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تا حد زیادی در هلال احمر وی ذکر شد: نمایندگی های ساخت هلال.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به سازماندهی وسط نوآوری کرسنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند توان نمایندگی های اطلاعات بنیان، اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری این سیستم هایی را بر مقدمه محتوای پیام نوروزی مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز نتیجه گیری این امر مانترا کاهش وابستگی هلال احمر به دارایی ها دولتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد تولیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های هلال احمر در اندازه مختلف تاکید داشتیم.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور همراه خود استقبال اجتناب کرده اند امضای تفاهم نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه همکاری ها همراه خود گروه هلال احمر ذکر شد: گروه هلال احمر همراه خود امضای این تفاهم نامه اجتناب کرده اند قالب های نمایندگی های اطلاعات بنیان برای افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای استاندارد حمایت می تدریجی. اجتناب کرده اند ابتکارات بیشتر مبتنی بر اطلاعات کدام ممکن است در گروه هلال سرخ بهبود یافته است، حمایت می تدریجی.


انتهای پیام/